Nu får kommunerna tycka till om social- och hälsovårdreformen och de självstyrande områdena.

Kommunerna ska också ta officiell ställning till vilket självstyrande område de vill tillhöra. Den frågan ska besvaras på högsta möjliga politiska nivå dvs. av fullmäktige.

Det är Social- och hälsovårdsministeriet och Finansministeriet har ber kommunerna, samkommunerna och övriga aktörer att ta ställning till social- och hälsovårdsreformen och de självstyrande områdena före den 28 januari 2016.

– Det är bra att kommunerna hörs, säger Antti Kuopila, sakkunnig på Kommunförbundets enhet för kommunutveckling, demokrati och ledarskap.

Kuopila påpekar att reformerna ännu är halvfärdiga, vilket gör att kommunerna kommer att ha svårt att veta vad de egentligen ska ta ställning till.

– Det hade varit bättre om helheten hade varit klarare, påpekar han. Det är till exempel fortfarande oklart vilka uppgifter som kommer att överföras till de nya självstyrande områdena.

Tillsvidare finns ministeriernas begäran om utlåtande endast på finska. Det svenska materialet utlovas  inom november.

– Det är beklagligt att ministerierna inte hann få det svenskspråkiga materialet klart. Idealet hade givetvis varit att presentera det svenska och finska materialet samtidigt.

Kommunerna uppmanas ta ställning till tretton olika frågor om de förestående reformerna. Frågorna handlar om bland annat regionindelningen, finansieringsmodellerna och kommunala uppgifter som kan överföras till de nya områdena. Kommunerna uppmanas också bilda sig en officiell åsikt om till vilket av de 18 självstyrande områdena de önskar tillhöra.

–  Beslutet om regionindelningen brådskar och det är ett viktigt beslut ur kommunernas synvinkel.  Hoppas att regeringen respekterar kommunernas åsikter om vilket självstyrande område de önskar tillhöra, säger Kuopila.

Kommunernas åsikter om vilket självstyrande område de önskar tillhöra kommer att betraktas som ett  officielt ställningstagande. Därför ska ärendet behandlas på fullmäktigenivå i kommunerna.

– Min tippning är att de flesta kommuner kommer att ta ställning till regionindelningen vid fullmäktigemötena i januari, säger Kuopila.

Kommunförbundet tar inte ställning till regiongränserna. Däremot kommer förbundet att ge ett eget utlåtande om reformerna.
Mera information om reformerna finns på nätet på finska och på svenska.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *