Kommunförbundet föreslår att vice verkställande direktör Hanna Tainio vid förbundet blir ordinarie medlem i styrgruppen för vård- och regionreformerna. Därutöver vill Kommunförbundet att Tainio blir permanent sakkunnig i den projektgrupp som ska bereda reformerna.

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet utsåg för två veckor en  styrgrupp och en projektgrupp som ska arbeta vidare med social- och hälsovårdsreformen och regionförvaltningsreformen.

Styrgruppen leds av kanslichef Päivi Sillanaukee från Social- och hälsovårdsministeriet. Projektgruppen leds av understatssekreterare Tuomas Pöysti.

Pöystis projektgrupp kommer att ha flera mindre arbetsgrupper under sig. Arbetsgrupperna kommer att jobbar med områdesindelningen, finansieringen, fastighetfrågor, digitalisering med mera.
Kommunförbundet föreslår att Arto Sulonen blir permanent sakkunnig i den arbetsgrupp som ska utreda finansiering- och resursseringsfrågor. Sulonen är direktör för Kommunförbundets juridiska enhet.

Som medlemmar i den grupp som ska bereda lagstiftningen för de självstyrande regionala områdena föreslår Kommunförbundet Kirsi Mononen och Kaija Majoinen. Kirsi Mononen är  ledande jurist och Kaija Majoinen är fosknings- och utvecklingschef vid Kommunförbundet .

Till permanenta sakkunniga i social- och hälsovårdsgruppen föreslår Kommunförbundet Tarja Myllärinen och Antti Kuopila. Myllärinen är social och hälsovårdsdirektör och Kuopila  är sakkunnig i kommunutvecklig och demokrati.

Till statsbidragsgruppen föreslås utvecklingschef Sanna Lehtonen. Till arbetsgruppen som ska utreda egendomsmassan föreslås lokalservicechef Jussi Niemi och utvecklingschef Sari Korento. TIll ICT-gruppen föreslås förbundets sakkunniga Karri Vainio  och projektchefen Minna Saario.  Som medlem i arbetsgruppen som ska utreda kostnadseffekterna av reformerna föreslår Kommunförbundet Tero Tyni, sakkunnig.

Kommunförbundet kommer inte att ha representation i den arbetsgrupp som bereder antalet självstyrande områden.

Arbetsgruppernas mandat sträcker sig till april 2019.

Läs också: Skild grupp bereds för svenska frågor

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *