Trots att social- och hälsovårdsreformen inte berör vårdstrukturen på Åland så kan den få konsekvenser för landskapet. Om de nya vårddistrikten får beskattningsrätt minskar statens intäkter och därmed den så kallade klumpsumman som går till Åland, rapporterar Ålands radio och tv.

Finansminister Roger Nordlund (C) kommer nu, enligt ett förslag av lagtingsledamoten Mats Perämaa (Lib), låta finansavdelningen göra en utredning över landskapets ekonomiska handlingsutrymme för de närmaste åren. Utredningen ska vara klar i augusti, i god tid inför lagtingsvalet i höst.

Hur de högst 19 vårddistriktens verksamhet ska finansieras är en fråga som lämnades öppen i regeringsprogrammet. Beskattningsrätt skulle trots allt undanröja de grundlagsproblem som fällde samkommunmodellen under den förra regeringen.

Då var tanken att kommunerna skulle finansiera områdenas verksamhet genom betalningsandelar, men det hela föll på att kommunerna inte skulle ha tillräckligt inflytande över de ekonomiska beslut som fattas inom vårdområdet och att trycket på att höja skattesatserna skulle bli för stort.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *