Enkelt att hitta, lätt att överblicka och visuellt tilltalade.  Information om Kommunförbundets svenska kurser finns nu samlade på Kurstorget.fi på nätet.

– Idén med Kurstorget.fi är att samla all information om Kommunförbundets svenska kursverksamhet på ett ställe. Här hittar du vår kurskalender där du kan bekanta dig med kursutbudet. Du får tillgång till kursprogrammet och kan anmäla dig online, berättar Karolina Wickholm, ansvarig för Kommunförbundet svenska kursverksamhet.

En annan nyhet är att kursmaterialet nu blir tillgängligt på Kurstorget.fi.

– Vi kan lägga ut material i elektronisk form på Kurstorget.fi både före och efter kursen. Det här är en service som många kursdeltagare har efterfrågat. Nu kan vi äntligen tillmötesgå deras önskan, säger Karolina Wickholm.

Kursmaterialet kan bestå av allt från PDF-filer till videoklipp och ljudfiler. Hur länge kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt är ännu öppet, men Wickholm lovar att det ska finnas tillgängligt i några månader efter kursen.

– Vi bygger ut servicen nu och är glada för all respons vi får. Vad fungerar, vad fungerar inte? Berätta också om det är något du saknar på Kurstorget.fi, uppmanar hon.

Responsen kan sändas till kurser@kommunforbundet.fi

Kurstorget.fi är en del av nyhetssajten kommuntorget.fi. Tanken är att de två torgen ska kommunicera med varandra.

– Jag är övertygad om att de två torgen kommer att dra nytta av varandra. Nyheter som kommuntorget.fi behandlar kan användas som kursmaterial, intervjuer med sakkunniga kan fungera som presentationer av föreläsare på våra kurser.  Och vice versa: På våra kurser är ofta ledande expertis från kommunfältet med. Deras åsikter, reflektioner och analyser ger bredd och djup åt aktualiteter som kommuntorget.fi behandlar säger Karolina Wickholm.

Kommunförbundets svenska kursverksamhet arrangerar 70 olika utbildningar per år. Deltagarantalet är omkring 2 000 per år. Kursspråket är svenska. De populäraste kurserna behandlar ekonomi, allmän förvaltning och arbetsmarknadsfrågor men också kurser och fortbildning för bildningsväsendet är väl besökta.

– För tillfället finns det ett behov av ledarskapsutbildning. Vi kommer därför att lyfta fram ledarskap som tema på Kommunförbundets kurser inom de flesta sektorerna, lovar Karolina Wickholm.

Kurstorget hittar du på adressen: kurstorget.fi eller här.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *