Antalet patienter som söker sig till specialsjukvården i Birkalands sjukvårdsdistrikt är tre gånger större idag än tre år sedan. Effektiv marknadsföring har lockat patienter från hela landet till Tammerfors universitetssjukhus och dess dotterbolag.

Sedan valfriheten inom hälso- och sjukvården utökades 2014 har Birkalands sjukvårdsdistrikt satsat stort på att marknadsföra patienternas möjlighet att välja var de vill få sin specialsjukvård.

– I första hand har vi velat berätta för patienterna att de har rätt och möjlighet att själva välja var de får sin specialsjukvård. I andra hand har vi velat berätta att de kan välja oss, säger Elina Kinnunen, kommunikationschef på Birkalands sjukvårdsdistrikt.

För att nå ut med informationen har sjukvårdsdistriktet startat valfrihetskampanjen Val för livet. Kampanjen tog i år hem årets finska mästerskap i kommunal marknadsföring. Kampanjen har en egen webbsida valinnanvapaus.fi men har också varit med på olika mässor och nått ut med sitt budskap via olika mediekanaler, som t.ex. Radio Nostalgia och MTV3.

Kinnunen berättar att informationen om patienternas möjlighet att i samråd med sin läkare välja sjukhus i fråga om specialsjukvården, var mycket knapp då kampanjen startade. Social- och hälsovårdsministeriet öppnade i samarbete med FPA och Institutet för hälsa och välfärd webbsidan vardenhetsval.fi först två år senare.

– Väldigt mycket har handlat om att upplysa patienterna om vilka rättigheter de har. Ju fler som vet att de har möjlighet att välja, desto fler utnyttjar också sin valfrihet, säger Kinnunen.

Till Tammerfors universitetssjukhus hör också dotterbolagen Coxa Oy som är ett sjukhus för konstgjorda leder och Tays Hjärtsjukhus. Målet för kampanjen har varit att öka antalet patienter i sjukvårdsdistriktet och locka patienter också från andra sjukvårdsdistrikt.

Kinnunen berättar att Birkalands sjukvårdsdistrikt framför allt har riktat sin marknadsföring till personer som bor relativt när Birkaland, t.ex. i  Satakunta, Mellersta Finland och Vasa. En annan målgrupp är personer över 55 år.

– Det är framför allt lite äldre personer som behöver konstgjorda leder eller hjärtkirurgi. Inte lönar det sig att marknadsföra sjukhustjänster till dem som är unga och friska, säger Kinnunen.

Kampanjen har burit frukt. Antalet patienter har tredubblats sedan 2014. Undersökningar visar också att fler personer känner till Tammerfors universitetssjukhus idag än tidigare.

Förändrad attityd hos personalen

Kinnunen säger att kampanjen också haft en positiv inverkan på personalens attityder. När personalen vet att patienterna aktivt valt att komma till just det här sjukhuset finns det också en vilja att leva upp till förväntningarna och ge så bra service att patienten vill välja sjukhuset också i framtiden.

–  Den övergripande tanken är  ”vad fint att de valt just oss”, säger Kinnunen.

Valkampanjen visar också att den offentliga sidan har goda förutsättningar att genom marknadsföring nå ut och locka till sig patienter, något som kommer bli ännu mer aktuellt i och med den nya valfrihetsmodellen.

– Den offentliga sektorn har ett enormt kunnande. Det ser man ju också på att de privata bolagen rekryterar personal från den offentliga sidan, säger Kinnunen.

Hon understryker ändå att marknadsföringen på den offentliga sidan alltid måste vara ansvarsfull och ärlig. Kinnunen säger också att marknadsföring och annonser inte är något som i längden garanterar resultat om inte servicen bakom fungerar.

– Ett brand är något man förtjänar, det är inget man kan köpa. Först måste servicen fungera, sedan kan man marknadsföra, säger Kinnunen.

Finländarnas rätt att välja vårdenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården utökades i början av 2014. Sedan 2014 kan patienterna fritt välja vilken hälsovårdscentral och vårdenhet för icke-brådskande specialsjukvård i Finland de vill använda.

Patienten ska välja vårdenhet inom specialsjukvården i samråd med sin remitterande läkare eller tandläkare.

Rätten att fritt välja vårdenhet inom specialsjukvården gäller icke-brådskande vård eller undersökningar som ges av specialläkare på sjukhus. I akuta fall får patienten oavsett hemkommun brådskande vård på närmaste sjukhus som innehar den rätta expertisen och beredskapen för patientens vård.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *