Kommunförbundets styrelse vill ha en flexibel uppgiftsfördelning mellan kommunerna och de  självstyrande områdena. Det ska finnas en möjlighet att avtala om samarbete och överföring av uppgifter åt båda hållen.

Kommunförbundets styrelse gav på torsdagen sitt utlåtande om de självstyrande områdena och  social- och hälsovårdsreformen. Utlåtandet tillkom efter omröstning. Samlingspartiets representanter röstade för att utlåtandet skulle förkastas, men förlorade med siffrorna 4 – 11.

I sitt utlåtande framhåller Kommunförbundet vikten av att kommunernas åsikter hörs på allvar och att kommunen själv ska få bestämma till vilket självstyrande område den vill höra.

Kommunförbundet förutsätter att reformen beaktar kommunernas och områdenas livskraft och tryggar en tillräcklig finansiering för kommunernas uppgifter.

– Alla kommande självstyrande områden måste har förutsättningar att fungera, understryker förbundet.

Kommunförbundet är missnöjt över att kommunerna inte har haft tillgång till tillräcklig information om innehållet i den kommande reformen när de har gett sina utlåtanden.

–  Kommunerna bör få veta hur det är tänkt att finansieringen ska ordnas och hur organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänster och förvaltningen ska verkställas på de områden som kommer att anlita ett annat område för de mest krävande tjänsterna, konstaterar Kommunförbundet.

Kunskap behövs också i de områden som organiserar tjänster för ett intilliggande område.

Den lokala livskraften kvar i kommunen

När reformen är genomförd ska kommunen ansvara för livskraften, välfärden och hälsan. Samarbetet mellan miljöhälsa, byggnadstillsyn, miljövård och planläggning bör därför inte splittras på olika organisationer, anser Kommunförbundet.

– Kommunerna bör också framöver svara för uppgifterna i hälsoskyddslagen. När kommunerna tar hand om uppgifterna blir servicen smidig och kundorienterad som är tillgänglig på ett och samma ställe.

Genuin självstyrelse och beslutanderätt

De självstyrande områdena kommer demokratiskt, administrativt, ekonomiskt och professionellt sett att vara stora och starka organisationer. Områdena bygger på landskapsindelningen och har därför kännedom om de lokala och regionala förhållandena.

Kommunförbundet betonar att de självstyrande områdena kommer att ha en omfattande rätt att själva fatta beslut inom sitt område. Den statliga styrningen bör vara strategisk.

Kommunförbundets bedömning är att den utsatta beredningstiden inte räcker till för att skapa ett fungerande finansieringssystem. Därför är det bäst att bereda sig på en tillfällig finansieringsmodell.

Kommunförbundet påpekar att man i anslutning till reformerna bör se till att kommunerna får tillräcklig finansiering. Egendomsarrangemangen mellan kommunerna och de självstyrande områdena bör skötas så att de inte inverkar negativt på kommunernas ekonomi och så att riskerna i sammanhanget sprids rättvist.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *