Ordförandena för partiernas ungdomsorganisationer kräver att Finland går in för samma modell som Sverige, d.v.s. att politiker  kan sitta med på högst två av tre nivåer.

– Om vi inte får till en förändring kommer samma personer att sitta som förtroendevalda i riksdagen, landskapsfullmäktige och kommunfullmäktige. Nu finns det möjlighet att påverka lagen och förhindra att makten koncentreras, skriver ordförandena i ett gemensamt uttalande.

 

Finlands lag tryggar rättigheten att ställa upp i politiska val. Ungdomsorganisationernas ordförande vill inte ändra på den rättigheten men anser att rätten att ställa upp i riksdags-, landskaps- och kommunalval borde följa samma princip som riksdagsledamöterna och EU-parlamentarikerna idag följer. I det fallet lämnar ledamoten sin plats först när han eller hon tar emot en plats i det andra förtroendeorganet.

– En fungerande demokrati kräver att de politiska makten är uppdelad och att människor har breda möjligheter att delta i beslutsfattandet. Finland har inte råd att stänga dörren för de kommande generationerna i beslutsfattandet, säger ordförandena.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *