Ungdomsorganisationerna vill inte ha samma politiker på tre nivåer

26.2.2018

Ordförandena för partiernas ungdomsorganisationer kräver att Finland går in för samma modell som Sverige, d.v.s. att politiker  kan sitta med på högst två av tre nivåer.

– Om vi inte får till en förändring kommer samma personer att sitta som förtroendevalda i riksdagen, landskapsfullmäktige och kommunfullmäktige. Nu finns det möjlighet att påverka lagen och förhindra att makten koncentreras, skriver ordförandena i ett gemensamt uttalande.

 

Finlands lag tryggar rättigheten att ställa upp i politiska val. Ungdomsorganisationernas ordförande vill inte ändra på den rättigheten men anser att rätten att ställa upp i riksdags-, landskaps- och kommunalval borde följa samma princip som riksdagsledamöterna och EU-parlamentarikerna idag följer. I det fallet lämnar ledamoten sin plats först när han eller hon tar emot en plats i det andra förtroendeorganet.

– En fungerande demokrati kräver att de politiska makten är uppdelad och att människor har breda möjligheter att delta i beslutsfattandet. Finland har inte råd att stänga dörren för de kommande generationerna i beslutsfattandet, säger ordförandena.

 

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här