– De större städernas roll i Finland blir oklar om reformerna genomförs som planerat, säger Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula som igår deltog i C21-mötet i Helsingfors. Alla som deltog var mer eller mindre kritiska till landskapsrfeformen.

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori sammankallde  den femte oktober ledarna för de 21 största städerna till ett möte för att diskutera städernas roll i framtidens Finland.

Jukka-Pekka Ujula, stadsdirektör i Borgå deltog i mötet. Borgå är den minsta staden som kommit med i gruppen. Gränsen har dragits vid städer med minst 50 000 ivånare.

– Det var ett väldigt bra tillfälle att diskutera och vi var alla eniga om att ett sådant här forum behövs för diskussioner också i framtiden.

Efter mötet publicerade mötesdeltagarna ett gemensamt ställningstagande där de bl.a. säger att gruppen kommer att bli permanent och sammanträda två gånger i året.

Ujula berättar att de pågående reformerna var ett av kvällens samtalsämnen.

– Alla var kritiska mot landskapsreformen, men olika synpunkter fördes fram, säger Ujula.

Själv ser han inte nyttan med att skapa en ny förvaltningsnivå i Finland och tror att flera av de uppgifter som nu planeras överföras till landskapen skulle skötas bättre av städerna. Ujula nämner här t.ex. tillväxttjänster, näringslivs- och planläggningsfrågor.

– Nu har man planerat landskapsreformen ur förvaltningens synpunkt, men jag tycker man istället borde fundera hur reformerna påvekar kunderna, d.v.s. invånarna. Här tror jag städerna skulle vara bättre lämpade än landskapen att sköta många uppgifter. Städerna ligger betydligt närmare invånarna än landskapen.

För Borgå är det ett viktigt tillfälle att få vara med i C21-nätverket. Enligt Ujula är det alltid bra att vara med där diskussionerna förs.

– Men inte var det så att vi jämförde hur många invånare som bor i respektive stad, utan vi pratade om gemensamma utmaningar och möjligheter.

Han tycker också att det är trist att vissa kritiker tolkat att C21 skapar motsättningar mellan de större städerna och landsbygden.

– Det är inte alls sant. Att städerna får bättre möjligheter att påverka och utvecklas och om vi kan hitta mer nytta för städerna i reformerna är det inte bort från landsbygden, säger Ujula.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *