Tyck till om din kommun! Inom de närmaste veckorna får 32 450 invånare ett frågeformulär hemskickat där de får svara på frågor om den kommunala servicen och beslutsfattandet i hemkommunen.

Enkäten ger kommunerna forskningsdata till stöd för beslutsfattande och utveckling av verksamheten. De första resultaten väntas i sommar.

Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom hoppas att de kommuninvånare som får enkätformuläret engagerar sig och aktivt besvarar enkäten.

– För att vi ska kunna säkerställa att utredningen blir heltäckande och tillförlitlig bör svarsprocenten vara så hög som möjligt. Den föregående motsvarande enkäten hade en svarsprocent på 39,3, säger Pekola-Sjöblom.

Enkäten är en av de största kartläggningarna av kommuninvånarnas synpunkter. Tidigare har enkäter av samma omfattning genomförts år 2015, 2011 och 2008.

Enkäten ingår i det omfattande forskningsprogrammet ARTTU2, vars syfte är att utvärdera genomförda och förestående reformer i kommunerna. Forskningsprogrammet följer kommunernas utveckling fram till år 2018.

40 kommuner deltar

Enkäten skickas till sammanlagt 32 450 vuxna invånare. Urvalet per kommun varierar mellan 250 och 1900 personer. Enkäten skickas ut på både finska och svenska. De som får enkäten per post kan också besvara den elektroniskt.

Forskningsprogrammet ARTTU2

ARTTU2 är ett forskningsprogram som utvärderar genomförda och förestående reformer i kommunerna 2014–2018. Målet för programmet är att ta fram systematisk och jämförbar information om reformernas och utvecklingsarbetets verkningar. I programmet utreds hur reformerna har inverkat på den kommunala servicen, ekonomin, demokratin och ledarskapet, personalresurserna och livskraften i kommunerna.

I programmet medverkar 40 kommuner av olika storlek och typ i olika delar av Finland: Askola, Enare, Esbo, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Jyväskylä, Kankaanpää, Karleby, Keitele, Keuruu, Kimitoön, Korsholm, Kotka, Kurikka, Kuusamo, Lempäälä, Liperi, Nivala,  Paltamo, Parkano, Petäjävesi, Pudasjärvi, Raseborg, Reso, Rautalampi, Salo, Sibbo, S:t Michel, Säkylä, Tammerfors, Tavastehus, Torneå, Uleåborg, Vasa, Vanda, Villmanstrand, Vimpeli, Vörå och Åbo.

ARTTU2 är en fortsättning på det motsvarande programmet för utvärdering av strukturreformen som genomfördes 2008–2012. Programmet är gemensamt för flera forskningsaktörer och samordnas av Kommunförbundet.

Mera information om forskningsprojektet.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *