Vi ska experimentera och utveckla olika förvaltningsmodeller. Men experimentera aldrig med grundlagsenliga rättigheter dit språket tillhör. Det säger Folktingets Markus Österlund i en kommentar till den senaste Magmarapporten ”Ett språk eller två?”

Markus Österlund definierade i sin kommentar Folktinget som ursprungligen en vakthund men under senare tid allt mera en jakthund.

– Vår uppgift är allt mera att söka och initiera nya lösningar för tvåspråkigheten, sade Österlund.

Han kallade Magmarapporten för en verktygsback i en situation då regeringsprogrammet definierat om rätt mycket.

Österlund sade att tvåspråkigheten handlar om individens rättigheter och myndigheternas skyldigheter. Detta är mycket mera än en förvaltningslösning.

– En doktrin ska leva. Vi behöver nu experter för att göra upp ett flexibelt program för hur tvåspråkigheten ska beaktas.

Utredarna förtydligade.

– Det handlar inte om att experimentera med språkliga rättigheter utan med olika modeller för hur man kan förverkliga dessa rättigheter, kontrade utredaren Marcus Henricson.

– Närfullmäktige är litet av min baby. Avsikten är inte primärt att trygga svensk service utan den har flera funktioner. Det handlar om att förverkliga närdemokratin, sade den andra utredaren Jan-Erik Enestam.

Enestam tog Vasaregionen som exempel. Att kräva fullständiga kunskaper på det andra språket i till exempel Storkyro eller Korsnäs skulle vara ohemult.

– Jag är övertygad om att antalet kommunfusioner kommer att fortsätta. 50 procent av kommunernas kostnader kommer att gå till social- och hälsovården, 30 procent går till bildningsväsendet som är lagstadgat. Per automatik kommer det att ske fusioner. Då måste man ha modeller för hur det hela skulle kunna fungera.

Enestam föreslog experiment i stället för att gå in för gigantiska regionala reformer vars utfall man inte kunnat beräkna.

Kristina Wikberg från Kommunförbundet påpekade att regeringsprogrammet inte säger ett ord vare sig om språkliga konsekvenser eller om bedömning. För att enkelt få en helhetsbild över de svensk- och tvåspråkiga kommunerna har Kommunförbundet börjat utveckla Kommunkartan (kommuntorget.fi/kommunkartan)

– Om 50 procent av kommunernas uppgifter och budget tas bort i och med social- och hälsovårdsreformen måste kommunerna hitta sin roll på nytt. Då behöver vi lättillgängliga fakta om våra kommuner, sade Wikberg.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *