Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet har tillsatt en tjänstemannastyrgrupp och en projektgrupp för att bereda social- och hälsovårdsreformen. Grupperna ska även utreda hur vårdreformen bäst finansieras.

Gruppernas mandatperiod är 1.10.2015–15.04.2019. Grupperna har till uppgift att bereda och genomföra social- och hälsovårdsreformen och dess finansieringslösningar samt inrättandet av självstyrande områden i anslutning till reformen.

Ordförande för styrgruppen är SHM:s kanslichef Päivi Sillanaukee och dess vice ordförande är FM:s statssekreterare Martti Hetemäki. Som medlemmar i styrgruppen ingår också Tiina Astola, kanslichef för justitieministeriet och Tuomas Pöysti, projektchef och understatssekreterare. 

Ordförande för projektgruppen är understatssekreterare Tuomas Pöysti. I gruppen ingår representanter för social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd. Projektgruppen ansvarar för beredningen och verkställigheten av reformen.

Projektchef Tuomas Pöysti rapporterar direkt till ministrarna och ansvarar för föredragningen av ärenden som gäller projektet för ministerarbetsgruppen för reformer.

Enligt regeringsprogrammet ska en parlamentarisk uppföljningsgrupp för projektet tillsättas genom ett separat beslut. Som stöd för reformen tillsätts dessutom genom ett separat beslut ett sakkunnigforum bestående av sakkunniga inom social- och hälsovård.

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *