Kommunerna måste få subjektiv rätt till kompensation på grund av egendomsöverföringar i  reformerna, skriver professor Kaarlo Tuori i sin utredning. Kommunernas ekonomiska självstyre får inte hotas och kompensationen ska gälla alla kommuner, inte bara kriskommuner, slår Tuori fast.

Kommunernas garanticentral har beställt en utredning av Tuori gällande de principer som bör följas då egendom överförs från kommunerna till landskapen i och med vård- och landskapsreformen.

Enligt grundlagsutskottet behövs det inget övergripande ersättningssystem för alla kommuner. Däremot måste det enligt grundlagsutskottet finnas principer för hur sådana kommuner vars ekonomiska självstyre hotas i och med egendomsöverföringarna, ska kompenseras.

Enligt Tuori kräver kompensationsmodellen en egen lagstiftning.  Tuori påpekar dessutom att egendomsöverföring kan slå hårt också mot mer välbärgade kommuner. Därför bör kompensationsmodellen täcka alla egendomsarrangemang som kan tänkas innebära en risk kommunens ekonomiska självstyre.

– Kommuner där det ekonomiska självstyret äventyras måste ha laglig rätt till kompensation, skriver Tuori.

Tuori efterlyser också kriterier för hur kompensationen ska fastställas.

Enligt tolkningar av grundlagen har kommunerna inte samma egendomsskydd som enskilda medborgare, men enligt Tuori finns det det skäl att granska den här tolkningen på nytt.

Tuori påpekar att utskottet inte har motiverat varför offentligrättsliga aktörer som kommunerna och privaträttsliga personer har olika ställning gällande egendomsskyddet.

Han påpekar också att kommunerna före vård- och landskapsreformen alltid haft rätt till kompensation om staten använt sig av sin lagliga rätt att lösa in kommunernas egendom.

Kommuntorget kartlade tidigare hur vårdbolagen visat intresse för att köpa upp kommunens social- och hälsovårdsfastigheter i Svenskfinland. I artikeln efterlyser stadsdirektör Gösta Willman i Nykarleby och stadsdirektör Denis Strandell i Hangö klarare besked om hur kommunerna ska kompenseras för sina fastigheter då de övergår till landskapet.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *