Om tillväxten och sysselsättningen i Finland förbättras, kommer verkningarna att få stor betydelse också för kommunerna. Inte heller den kommunala ekonomin kan uppnå balans enbart genom anpassningsåtgärder och nedskärningar.

Det här kostaterar Kommunförbundet i sin analys av regingsprogrammet.

För närvarande är det omöjligt att ge en detaljerad uppskattning av konsekvenserna för den kommunala ekonomin. De förändringar som planerats för olika ministerier påverkar på många sätt också kommunerna och den kommunala ekonomin.

– Bra mål är till exempel färre uppgifter för kommunerna och flexiblare verksamhet, men i det här skedet är det omöjligt att ge trovärdiga bedömningar av de ekonomiska konsekvenserna, konstaterar Kommunförbundet.

Regeringsprogrammet innehåller också villkorliga sparåtgärder som inte genomförs om parterna får till stånd ett samhällsfördrag senast i augusti. Blir det däremot inte något samhällsfördrag, genomförs fler sparåtgärder och skattehöjningar till ett belopp av cirka 1,5 miljarder euro.

Den offentliga ekonomin ska balanseras med 4 miljarder euro på 2019 års nivå. Om parterna inte enas om ett samhällsfördrag inom augusti 2015 höjs det sammanlagda beloppet av anpassningsåtgärderna till 6 miljarder euro fram till år 2021.

Läs analysen här.

Regeringsprogrammet.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *