Tillit är ett i grunden positivt ord. I en kommun där det saknas tillit, går beslutsprocesser i stå och utvecklingen stagnerar. Det är därför eftersträvansvärt att politiska grupperingar kan enas om gemensamma mål och att lokala företag kan lita på kommunala myndigheter. Men liksom ”starkt socialt kapital” kan beskriva både sångkören och maffian, har också tilliten en avigsida.

I Göteborgs stad avslöjades för några år sedan en muthärva inom stadens bolag och förvaltningar. Det kom bland annat fram att tjänstemän som var ansvariga för offentliga upphandlingar, hade tagit emot gåvor av lokala byggföretag. I gengäld såg de till att byggföretagen tilldelats kommunala entreprenader.

I juni 2013 kom rapporten från den granskningskommission som utsetts att nysta upp härvan. I rapporten ”Tillitens gränser” konstaterar författarna Erik Amnå, Barbara Czarniawska och Lena Marcusson att värden som professionell självständighet, formalia, insyn och opartiskhet hamnade i skymundan i en politisk kultur som betonade gränsöverskridande samarbete, pragmatisk handlingskraft och synbara resultat.

Själva Göteborgsandan placerades alltså på de anklagades bänk, tillsammans med Göteborgs stads decentraliserade organisation och de marknadsinspirerade styrtekniker som använts de senaste årtiondena. När ledstjärnan är ”inget tjafs” och enskilda tjänstemän har omfattande mandat att fatta beslut i konkreta frågor, skapas det incitament att se mellan fingrarna och ta genvägar förbi de formella reglerna.

Rapportens budskap är att en demokratisk organisation aldrig får fuska bort de inbyggda kontrollmekanismerna, även om det innebär att processer tar lite längre tid: politisk opposition, regelverk, objektivitet, kontroll i efterhand. Listan över åtgärdsförslag kunde vara skriven av Max Weber, den moderna byråkratins fader: Skapa tydliga men få gemensamma regelverk. Ledningen ska visa vad en god och opartisk förvaltning innebär. Rekrytera chefer och andra tjänstemän utifrån meriter. Utpeka en tydlig mottagare av interna anmälningar. Professionalisera den kommunala revisionen.

Utredarna hyser stor tilltro till att byråkratiska mekanismer kan motverka godtycke. Det är först och främst viktigt att återupprätta uppfattningen att lagar och regelverk betyder något. Däremot är det omöjligt att upprätta en manual med rätt och fel för alla de praktiska och etiska avgöranden kommunala beslutsfattare och tjänstemän dagligen ställs inför.

SIV SANDBERG
forskare i offentlig förvaltning.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *