Tänker du strategiskt? Bär du ditt ansvar som beslutsfattare? Företräder du kommuninvånarna? Testa din kompetens som kommunal beslutsfattare i Kommunförbundets och FCG:s nya webbtjänst Kommunpolitikern.

Den nya webbtjänsten Kommunpolitikern finns till för alla förtroendevalda i kommunerna, från fullmäktigeordförande till kommunalvalskandidater. Tjänsten innehåller aktuell information, värdefulla tips och utbildningar för nya och återvalda kommunala beslutsfattare.

Bekanta dig med Kommunpolitikern här.

Innehåller byggs ut under våren, men redan nu kan den som vill testa sin kompetens som beslutsfattare i ett självvärderingstest.

Missa inte diskussionen mellan kommunminister Sirpa Paatero och Kommunförbundets vd Minna Karhunen – båda med lång erfarenhet som förtroendevalda – om kommunalt beslutsfattande och kommunens framtida roll. Diskussionen är textad till svenska och finska, välj  språk via inställningarna.

Titta på diskussionen här.

Minna Lindberg och Linda Grönqvist

På videoklippet ”Bli en bättre beslutsfattare” berättar Kommunförbundets tf direktör Linda Grönqvist, sakkunniga Minna Lindberg och utbildningsplanerare Barbro Teir mera om vad Kommunpolitikern-tjänsten kommer att innehålla när den är klar.

Titta på videoklippet här.

Kommunernas förtroendevalda, fullmäktigeledamöter, ledamöter i styrelser och nämnder behöver mångsidiga färdigheter i sina uppdrag som förtroendevalda. Målsättningen med den nya tjänsten är att erbjuda de förtroendevalda i kommunerna kunskaper och färdigheter som stöd för beslutsfattandet.

Framtidens kommun skapas tillsammans och i samarbete.