I Helsingfors står partiet utan borgmästarkandidat. Partiledningens diffusa budskap är en bakomliggande orsak, säger Apter.

Kirsi Pihas besked i lördags att hon inte längre är Samlingspartiets borgmästarkandidat i Helsingfors har lett till kritik och självkritik inom partiet.

I Helsingin Sanomat kritiserar anonyma samlingspartister Piha för beslutet, men också partiordförande Petteri Orpo får kritik. Orpo upplevs inte ha stött Piha tillräckligt, när hon kom på kollissionskurs med högerkonservativa röster inom partiet.

Ted Apter, fullmäktigeledamot för Samlingspartiet i Helsingfors och kandidat i kommunalvalet, hör till dem som idkar självkritik.

I ett blogginlägg skriver Apter att det inte är Piha som misslyckats. Snarare är det partiet som misslyckats i att ge Piha sitt fulla stöd.

Apter riktar sin kritik också mot partiordförande Orpo, som i fredagens Marja Sannikka-program på Yle inte tog klar ställning i det gräl som blossat upp inom Samlingspartiet.

Grälet hade sin upprinnelse i att Atte Kaleva, som kandiderar för Samlingspartiet, i en video på Twitter sade sig ha en dröm om ett Helsingfors utan kommunister. Piha anslöt sig till dem som tyckte att Kalevas kommentarer inte förtjänar uppmärksamhet, vilket ledde till att hon blev föremål för en smutskastningskampanj på sociala medier.

Att Orpo inte tydligare tog Piha i försvar i fredags underlättade inte situationen, skriver Apter i sin blogg.

Ger VF en eloge

När Kommuntorget ringer upp Apter på måndagen säger han att Petteri Orpo nu tydligare klargjort vad som inte är acceptabelt.

– Men det borde han ha gjort redan tidigare.

I ett inlägg på Facebook skriver Orpo att personangrepp och smygrasism inte har någon plats i Samlingspartiet, och att han inte kan acceptera att folk behandlar varandra illa.

Orpo har också uppmanat att de som känner till oegentligheter inom partiet ska informera partiledningen om detta. Apter säger att han i går kväll sänt partikansliet exempel på beteende inom partiet som står i strid med partiets grundvärderingar.

Du skriver att Sannfinländarna är ett varnande exempel på vad som händer om man inte tar itu med beteenden och uttalanden som relativiserar grundläggande värderingar och mänskliga rättigheter. Dras Samlingspartiet med samma problem som Sannfinländarna?

– Jag upplever att ledningen inom partiet och i de olika distrikten ska visa var gränsen går när det handlar om grundläggande värderingar. Det gäller att vidta åtgärder om gränsen överskrids.

Apter ger en eloge till Vänsterförbundets ordförande Li Andersson, som reagerade snabbt när det framkommit att partiets borgmästarkandidat i Åbo, Sasu Haapanen, misstänks för sexualbrott.

– Vi borde med motsvarande klarhet göra det tydligt att om man går emot partiets värderingar så har det konsekvenser. Jag vill understryka att det är okej att vi har olika fraktioner inom Samlingspartiet. De ryms med. Men grundläggande värderingar ska inte politiseras.

Hoppas på Vartiainen

Det stora problemet, säger Apter, är att gränsdragningen, och vad som händer om en kandidat eller politiker överskrider gränsen, är för diffus. Budskapet på alla nivåer inom partiet måste tydliggöras, och det är upp till ledningen att se till att det följs.

– Kandidater kan inte ta för givet att de har en plats inom partiet om de inte följer våra värderingar. Det finns andra partier som de kan kandidera för i så fall.

Samlingspartiet i Helsingfors måste nu på kort tid få fram en ny borgmästarkandidat. Wille Rydman, som var Pihas motkandidat när distriktet valde henne, står inte längre till förfogande. Istället har Juhana Vartiainen seglat upp som ett starkt namn.

Vartiainen har sagt att han överväger en kandidatur. Om han ställer upp har han Ted Apters stöd.

Apter tror inte att splittringen inom Samlingspartiet, mellan liberala och konservativa, är ett resultat av att mycket fokus är på borgmästarkandidaterna. Själva modellen gör att det politiska arbetet framskrider snabbare, och personcentrerade val lyfter valdeltagandet.

– Därför är det viktigt med stor synlighet för borgmästarkandidaterna innan valet. Om de inte syns kan de inte berätta vad de står för.