Utredningsman Lauri Tarasti väntas föreslå att landets 22 räddningsområden blir 12. De skulle då samordnads med de 12 centralsjukhusen med full jour. Sakkuniga inom räddningssektorn har tidigare också talat för 12 områden.

Det är på tisdag som utredningsman Lauri Tarasti ska lägga fram sitt förslag på vilka uppgifter de nya landskapen ska ha. Hans förslag är att regionförvaltningsverken hålls kvar och att ett av verken blir starkare än de andra och fördelar resurser och uppgifter till regionerna.

Tarasti har haft i uppgift att utreda vilka uppgifter inom den nuvarande regionförvaltningen som ska överföras på de nya områdena. Regeringen har beslutat att de självstyrande områdena ska ta hand om social- och hälsovården, räddningsväsendets och landskapsförbundens uppgifter, NTM-centralernas uppgifter som anknyter till utvecklingen av regionen och näringslivet samt eventuellt även miljö- och hälsoskyddet.

Tarasti ska i synnerhet utreda de regionala uppgifterna och de lagstadgade uppgifterna som kommunerna i dagens läge sköter i samarbete med kommunerna.

Imorgon tisdag ska Tarasti överlämna sitt förslag till kommun- och reformminister Anu Vehviläinen (C). Tarasti avslöjade i lördags i en intervju för FNB huvudlinjerna i rapporten. Han vill inte ännu ta ställning till vilket regionförvaltningsverk som skulle vara starkare än de andra. Vehviläinen har meddelat att hon kommenterar rapporten först på tisdag.

Regionförvaltningverken grundades i början av 2010 tillsammans med närings-, trafik- och miljöcentralerna. Det finns sju regionförvaltningsverk inklusive Statens ämbetsverk på Åland. Tarasti föreslår också att NTM-centralernas uppgifter flyttas över till landskapen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *