Kommunsammanslagning är ett av den politiska höstens heta teman i Svenskfinland. På Åland ska sexton kommuner bli fyra och i Österbotten diskuterar fyra kommuner fusion, Vasa och Korsholm samt Närpes och Kaskö.

Kommuntorget frågade fyra av Svenska delegationens medlemmar om hur den politiska hösten i Svenskfinland ser ut. Kommunförbundets Svenska delegation samlades i går onsdag i Helsingfors.

Peter Sjökvist, Närpes

Peter Sjökvist (SDP), vice ordförande i Svenska delegationen och förtroendevald i Närpes berättar att fusionsutredningen i Närpes och Kaskö har varit sakliga.

– Fusionsutredningen mellan Närpes och Kaskö tar ett kliv framåt i höst. Varje nämnd i de två städerna har under året gjort egna konsekvensbedömningar om vad en fusion skulle innebära för de två städerna. Vi har bland annat tittat på skolnätet och funderat på vad vi kan och inte kan samarbeta kring. Nu finns det tillräckligt med faktaunderlag för att gå vidare i diskussionerna.

Hur brett stöd har kommunfusionen?

– Min bedömning är understödet är störst i Närpes. Där anser man att en fusion skulle stärka båda städerna. Diskussionerna har hittills varit mycket sakliga. Nu känner vi våra grannar lite bättre och för en vecka sedan hade våra stadsstyrelser ett gemensamt möte.
Fusionsutredningen kommer enligt den preliminära tidtabellen att presenteras för invånarna under 2019.

Investeringsbudgeten i Närpes ökar märkbart i år. Kommunen bygger ett nytt servicecenter, en ny högstadieskola och bygger dessutom ut två av sina lågstadieskolor.

– Egentligen är det ett angeläget problem, konstaterar Peter Sjökvist.

Jonny Andersen, Mariehamn

Jonny Andersen (Liberalerna), förtroendeval i Mariehamn säger att Åland har många reformer som man försöker hinna driva igenom före lagtings- och kommunalvalet i oktober 2019. Den absolut största är kommunsammanslagningen, där sexton kommuner ska slås ihop till fyra.

– Sammanslagningen delar naturligtvis åsikterna väldigt mycket. Många har klagat på processen och hur det har gått till, dvs. att man lagstiftar om att det ska bli fyra kommuner, istället för att det skulle vara upp till kommunerna själva att fatta beslut.

I fråga om den största kommunen Mariehamn blir situationen paradoxal.

–  Mariehamn kommer att stå helt orört, medan Mariehamn väldigt gärna skulle slå ihop sig med andra, eftersom vi har väldigt lite mark. Vi har ingenstans att bygga längre.

En annan omvälvning på Åland är kommunernas socialtjänst, som ska slås ihop till ett par och samla socialtjänsterna i en gemensam organisation och på det viset flytta över  servicen från kommunerna. Även det ska bli verklighet innan valet i oktober 2019.

Christoffer Ingo, Korsholm

Christoffer Ingo (SFP), förtroendevald i Korsholm berättar att samgångsförhandlingarna mellan Korsholm och Vasa är höstens stora projekt.

– Just nu är vi i det skedet att arbetsgrupperna som har utrett skillnaderna mellan Vasa och Korsholm är klara och nu är vi i startgroparna för själva förhandlingarna. Tanken är att vi ska börja få ett beslut på vårsidan, varefter en rådgivande folkomröstning ska hållas och efter det tas ett fullmäktigebeslut.

Ingo är säger att han hela tiden ställt sig positiv till samgångsförhandlingarna och hoppas på ett bra resultat.

Hur skulle då ett sådant resultat kunna se ut?

– Ett resultat där servicen utvecklas och inte försämras för Korsholmarna. Jag ser de regionala fördelarna av att gå ihop med en större stad, men jag ser också riskerna och hoten mot servicen ute i byarna i Korsholm. Det finns en del strukturer som jag tror att man kan bevara i ett nytt Vasa.

Som viktiga ämnen nämner han skol- och dagvårdsstrukturen, byggandet dvs. godkännandet av byggtillstånd och hanteringen av enskilda vägar, samt språkfrågan.

– Korsholm har en stark svenskspråkig majoritet och Vasa en finskspråkig majoritet. Det är viktigt för Svenska Folkpartiet att vi inte får sämre svenskspråkig service i Korsholm.

Vårdreformen gör framtiden svårplanerad

Lisen Sundqvist, Jakobstad

Lisen Sundqvist (VF), förtroendevald i Jakobstad säger att vård- och landskapsreformen skapar frustration.

– Läget är problematiskt. Jag är medlem i social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstad och man kan lugnt säga att vi famlar i blindo när vi ska besluta om framtiden. Vi ska besluta om budgeten för 2019 utan att veta hur framtiden ser ut. I fjol trodde vi att 2018-års budget skulle bli vår sista.

Sundqvist säger att hon som nämndmedlem vet mindre i år, än hon gjorde för ett år sedan.

– I fall reformen inte blir av måste vi försöka anpassa oss till en ny verklighet.  Just nu utvecklar vi samarbetet med sjukvårdsdistriktet för att ha någon form av Plan B i fall reformen faller, vilket det mesta tyder på just nu.

Övriga aktuella frågor i Jakobstad i höst är stadens budget för 2019.

– Min bedömning är att det inte finns utrymme till skattejustering varken uppåt eller neråt.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *