Kimitoöns rekryteringsprocess för att hitta ny kommundirektör har fått många att höja på ögonbrynen. Det här efter att Maria Hoikkala dök upp som överraskningsnamn när ansökningstiden till tjänsten redan gått ut. – Det är helt lagenligt att rekrytera svarta hästar, säger Kommunförbundets jurist Ida Sulin.

Kommunstyrelsen beslöt tidigare att förslå förbundschefen vid Finlands Social och hälsa Anneli Pahta till tjänsten som kommundirektör. SFP och Centern har velat lediganslå tjänsten på nytt.

Fri samverkan, SDP och De gröna på Kimitoön vill hellre att direktören väljs bland de kandidater som gått igenom rekryteringsprocessen. Det har varit svårt för dessa partier att smälta att en svart häst dykt upp.

Kommunförbundets jurist Ida Sulin säger att det är helt lagenligt att rekrytera en kandidat till tjänsten som kommundirektör efter att ansökningstiden gått ut.

– Det viktiga är ändå att den bästa och mest lämpliga kandidaten väljs. Fullmäktige måste kunna motivera beslutet, säger Sulin.

Kimitoöns fullmäktige ska välja direktören på sitt möte den 5 oktober.

Så här ska tjänsteval motiveras:

”Enligt lagen om kommunala tjänsteinnehavare 5 § kan till tjänsten som kommundirektör och i enlighet med fullmäktiges beslut även till ett annat tjänsteförhållande även antas en person som inte har sökt tjänsten om han eller hon samtycker därtill och förutsatt att hans eller hennes behörighet har utretts.

Till kommundirektörstjänsten kan sålunda också tas en person som anmäler sig till tjänsten efter att ansökningstiden gått ut, men före valet av tjänsteinnehavare och naturligtvis under förutsättning att personen fyller de krav som ställts för tjänsten och är mest lämpad för tjänsten.”

Läs också: Sfp vill ha Maria Hoikkala som Kimitodirektör

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Har förstått att de styrande i kommunen endast ser till sitt eget bästa och därmed söker en kandidat som de kan styra som de önskar. Har ansökningstiden gått ut och det finns kompetenta sökanden så är tiden ute, hur svårt kan det vara för kommunpolitiker att förstå! Rena rama sandlådenivån!

  2. Och vad var det för fel på Sjödahl? Den visade kompetensen som chef i Pernå borde rimligen räcka också på Kimitoön.