Att förnya strukturerna inom social- och hälsovården och kommunalförvaltningen är ett av de svåraste ärendena som regeringen kommer att ställas inför, förutspår Kommunförbundets vd Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma i sin blogg.

Centerns svar till regeringssonderaren Juha Sipilä ger vid handen att partiets mål är landskapssjälvstyrelse med direkta val och beskattningsrätt. Samlingspartiet tar inte direkt ställning till saken, men partiet understryker sannolikt städernas och kommunernas roll kraftigare än Centern. Sannfinländarna har inte stakat ut någon egen klar modell, men partiet är berett att utgå från både samkommuns- och landskapsmodellen som framförts av Centern. Samlingspartiet är den enda av de tre som i sina svar lyfter fram privata sektorns roll när det gäller social- och hälsovårdstjänster.

– Av partiernas svar framgår inte tydligt hur vårdreformen borde beredas i praktiken, påpekar Mäki-Lohiluoma.

Kommunförbundet har föreslagit en parlamentarisk beredning av kommittétyp som bör ges tillräckligt med tid. I partiernas svar nämns emellertid ingenting om en parlamentarisk beredning. Men när det gäller omläggningen av den statliga och regionala förvaltningen hänvisas till en parlamentarisk beredning.

– Detta är oroväckande, för vårdreformen har inte entydigt integrerats i en eventuell totalreform av kommunalförvaltningen, anser Mäki-Lohiluoma.

Centern anser att propositionen om ordnandet av social- och hälsovården bör avlåtas inom 2016, vilket i praktiken är en synnerligen knapp tidsplan, särskilt om vårdreformen kopplas till en bredare kommunalförvaltningsreform.

– Det vore klokare att ge beredningen tid till hösten 2017. En så genomgripande samhällsförändring som det nu är fråga om kräver en gedigen beredning med tanke på såväl ledningen av social- och hälsovårdstjänsterna, ekonomin, tjänsterna som det praktiska utförandet.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *