Centern, Samlingspartiet och Sannfinländarna startar nu diskussioner om regeringsprogrammet. SFP är i opposition. Frågan är hur detta kommer att påverka experiment med skolsvenskan. Garanti för bevarad tvåspråkighet var ju SFP:s knäckfråga.

Det var en glad Timo Soini som steg ut ur mötesrummet på torsdagskvällen.

– Nu ska vi bilda en funktionsdugliga regering, och det tror jag att kommer att fungera utmärkt, sade Soini.

På webben

Mera sammanbitna var SFP:arnas miner. Nu blir bevakning av de svenska frågorna betydligt svårare. Vad gäller regionala experiment med B-språket har man hoppats på att formuleringen i regeringsprogrammet blir att regeringen utreder förutsättningarna för regionala experiment. SFP hade antagligen kunnat godkänna en formulering som följer riksdagens, dvs att en utredning krävs.

Regeringssonderaren Juha Sipilä hade gett partierna femton frågor.  Knäckfrågan för SFP har varit att landets tvåspråkighet inte får äventyras.  Man befarar att eleverna i ett område där man inte skulle läsa svenska skulle försättas i en ojämlik situation som eventuellt strider mot grundlagen. I så fall kunde experimentet gälla högstadiet medan svenskan då skulle vara obligatorisk i gymnasiet.

Kommuntorget har lusläst partiernas svar på Sipiläs 15 frågor. Såväl Timo Soinis som Juha Sipiläs parti lyfter  upp regionala experiment i språkundervisningen hela två gånger var.

Fråga nio lyder: På vilket sätt skulle ni förbättra utbildningen och kunnandet samt främja uppkomsten av nya inlärningsmiljöer?  Centern skriver att utbildningen ska förnyas med olika typer av experiment. Ett skulle vara att studera ryska som B-språk i östra Finland. Sannfinländarna svarar att en mångsidig språkkunskap ska befrämjas bland annat genom frivillig svenska på olika stadier inom utbildningen.

Fråga tio lyder: Förbinder ni er till att minska byråkrati och reglering och att göra experiment som förnyar samhället? Hur främjar ni digitaliseringen?

Här tar såväl Centern som Sannfinländarna igen upp svenskaundervisningen. Centern nämner försök med ryskaundervisning i östra Finland som ett experiment. Sannfinländarna påminner om att riksdagens linjedragning om regionala experiment för språkundervisningen bör följas.

De andra partierna nämner inte specifikt språkfrågan utan säger sig vara öppna för en lättare byråkrati och flera möjligheter till försöksverksamhet.

Den sista och femtonde frågan handlar om huruvida partiet är berett att delta i en majoritetsregering ledd av Juha Sipilä och om partiet har någon knäckfråga.

SFP hade ett kort och koncist svar: Vi förutsätter att grunderna för landets tvåspråkighet tryggas.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *