Veteranen Arjo Alho säger att förutsättningarna bättre för SDP nu än för fyra år sedan. Samlingspartiet vill bli största parti för första gången.

Fortsätter Sjundeå med en borgerlig fullmäktigemajoritet eller lyckas SDP återta den makt de förlorade i förra valet?

Den frågan får ett svar på söndag och dikterar hur kommunen utvecklas under de kommande åren, säger kommunalvalskandidater som Kommuntorget talat med.

Arja Alho (SDP) beskriver sig, efter en många år i såväl riks- som Helsingforspolitiken, som en mentor i Sjundeå, vars fullmäktige hon suttit i sedan 2012. Alho är också medlem i kommunstyrelsen. Oavsett hur det går i valet så har partiet lyckats engagera nya unga kandidater och de 18 kandidaterna är också fler än i valet 2017, säger hon.

Valet för fyra år sedan var en besvikelse för SDP som tappade två platser i fullmäktige. Det förklaras dock främst av att SDP ingick valförbund med VF, som tack vare det kunde säkra två platser.

I år har SDP inget valförbund och Alho tror att partiet kan vinna tillbaka de förlorade platserna, även om hon tillstår att partiets stöd i de nationella opinionsmätningarna kan påverka.

– Valkampanjen medför också frågetecken. Vi har inte kunnat träffa väljare och det är svårt att säa hur långt man kommer med sociala medier och annonser.

Sjundeå har blivit mer borgerligt under Samlingspartiets och SFP:s ledning säger Alho, som grämer sig över att SDP inte fick någon nämndordförandepost efter förra valet.

Den borgerliga linjen syns främst i hur Samlingspartiet och SFP vill utveckla de södra delarna av Sjundeå. SDP är inte emot att marken planeras, men vill att naturvärden beaktas och att kollektivtrafik prioriteras.

Saml och SFP samarbetar bra

Den andra skiljelinjen går vid hur de kommunala tjänsterna ska ordnas. Att sätta ut servicen på entreprenad har inte varit ett klokt beslut sett till kvaliteten på servicen, säger Alho. I dessa frågor har SDP fått stöd av Gröna, VF och Sannfinländarna, men mellan sig har Samlingspartiet och SFP en klar majoritet av platserna i fullmäktige – 18 stycken.

Betyder det att en framgång för Sannfinländarna i Sjundeå skulle vara bra för SDP:s politik?

– Det kan man säga. Det beror på vilka personer som väljs. Däremot så hoppas jag att SFP funderar på vad partiet vill. Vi har anat en viss splittring inom partiet vad gäller markanvändningsfrågorna, säger Alho som inte är säker på att Samlingspartiet kommer att göra ett så bra val i Sjundeå som de nationella mätningarna antyder.

Enligt Alho är Samlingspartiet kandidater koncentrerade till södra Sjundeå och ofta företagare. Hon frågar sig om de tjänar Sjundeåbornas intressen, när dessa vill ha trivsamma närmiljöer och goda förbindelser till Helsingfors.

Åke Holmlund, samlingspartistisk kommunstyrelsemedlem och kandidat, säger att partiet har som mål att för första gången bi störst i Sjundeå. Det goda resultatet 2017, då man gick från fyra till åtta platser i fullmäktige, hade till stor att göra med att två lokalavdelningar, i Sjundeå och Porkala, gick in på samma lista och har sedan dess fungerat bra i en gemensam fullmäktigegrupp.

– Övergången till en organisation gick ytterst smidigt. Klart att det finns olika åsikter men så ska det vara i politik, säger Holmlund som för fyra år sedan ställde upp som obunden på Samlingspartiets lista.

Åke Holmlund säger att han är ”gammal till åren men ung i politiken”. Hade det inte varit en positiv erfarenhet så långt hade han inte fortsatt.

Vårens valkampanj beskriver han som aktiv och glad. I valet 2017 var SFP största parti med 35 rösters marginal. Med ett högt valdeltagande ska Samlingspartiet lyckas ta in den marginalen säger Holmlund, som i övrigt har bara gott att säga om samarbetet med SFP.

– I de stora frågorna – markplanering, bildnings- och välfärdscampuset – är vi överens. Om det blir SFP eller Samlingspartiet som blir största parti spelar egentligen ingen större betydelse. Men om SDP vinner blir det andra vindar. Nu har SDP fått stöd av Gröna, VF och Sannfinländarna – trots att Sannfinländarna egentligen ligger närmare oss. Men det är väl en viss populism som spelar in. Det är lättare att vara av annan åsikt än att hålla med.