SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson var medveten om feltolkningen av grundlagen i regeringsproportionen där jourförordningen behandlas.
– Men poängen är att man som riksdagsman ska kunna lita på att regeringens hänvisningar till grundlagsutskottets tidigare utlåtanden är korrekta. Vi ska inte behöva göra den här typen av reasearch, säger Henriksson.

Henriksson säger att hon märke att det var något som inte stämde redan i samband med remissdebatten i riksdagen för drygt två veckor sedan. Senaste veckas tisdag (dagen innan grundlagsbehandlingen började) sökte hon sedan fram grundlagsutskottets utlåtande 67/2014, läste igenom det från pärm till pärm och började jämföra med texten i regeringens proposition 224/2016.

Eftersom grundlagsutskottets behandling av lagförslaget inte är offentlig kan hon inte berätta närmare vad som diskuteras där, men hon understryker att hon var medveten om förvrängningen redan innan utskottets arbete med frågan började.

– Det första man gör när man uppdagar något sådant här är inte att ringa runt till medierna, säger Henriksson. Däremot vill man ta reda på vad det handlar om och varför det skett. Vi jobbar dygnet runt med de här frågorna.

Henriksson är ändå glad att saken lyftes upp av Vasabladet.

– Då kunde jag också kommentera frågan utan att berätta vad som är på gång i grundlagsutskottet, säger Henriksson.

Regeringspropositionen är offentlig och vem som helst har möjlighet att läsa den. Henriksson säger ändå att det är svårt att hitta felet om man inte vet vad man ska söka efter.

– Fast vi skulle ha hundra personer som läste alla handlingar kan det vara svårt att hitta felhänvisningar. Men eftersom jag har arbetat mycket med de här frågorna och var väldigt insatt i Lex Karleby såg jag ju att något inte stämde.

Poängen är enligt Henriksson ändå att en riksdagsledamot ska kunna lita på att regeringens hänvisningar till grundlagsutskottets tidigare utlåtanden är korrekta.

– Vi ska inte behöva göra den här typen av research.

Henriksson hoppas nu att regeringen kommer med en förklaring till det inträffade. Det handlar om trovärdighet och tillit till rättstatsprincipen.

Läs också:

Har Svenskfinlands vakthundar sovit?

”Regereingen har medvetet valt felaktig grundlagstolkning”

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *