Regeringens program saknar tydliga skrivningar om ett tvåspråkigt, öppet, internationellt och ansvarstagande Finland, konstaterar Svenska folkpartiets partidag i sin resolution från partidagen i Pedersöre.

I resolutionen säger SFP att partiet kommer att fortsätta jobba för ett samhälle som bygger på medmänsklighet, delaktighet och solidaritet på socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara grunder. En liberal grundsyn med respekt för individens rättigheter och vilja i kombination med ett socialt samvete och handräckning och stöd till dem som behöver det är grundläggande principer för SFP.

Det svenska i Finland är en levande del av det finländska samhället. Det svenska i Finland bör vara tillgängligt för alla finländare, även de som inte definierar sig som svenskspråkiga. SFP anser att kunskaper i nationalspråken och andra språk är en central del av ett jämlikt samhälle, de är nycklar till framgång, förståelse, stärkt konkurrenskraft och goda relationer till omvärlden. SFP förutsätter att nationalspråksstrategins fortsatta förverkligande tryggas.

SFP önskar att ett samhällsfördrag på rättvisa grunder kan fås till stånd. Finlands förutsättningar för ekonomisk tillväxt är beroende av ett samförstånd, där såväl arbetsgivar- som arbetstagarsidan kan dimensionera sina målsättningar och krav för att uppnå det fastställda målet med ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning. Ensidig revirbevakning och flyende av eget ansvar är metoder som redan prövats och visat sig vara resultatlösa.

Läs hela resolutionen här.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *