Det är fortfarande möjligt att lösa konflikten mellan landskapsreformen och städernas utveckling, skriver borgmästarna och stadsdirektörerna för Finlands sex största städer i ett gemensamt utlåtande. Tidsbrist är inget argument.

Det är Jan Vapaavuori i Helsingfors, Jukka Mäkelä i Esbo, Lauri Lyly i Tammerfors, Ritva Viljanen i Vanda,  Päivi Laajala i Ulåborg och Minna Arve i Åbo som skiver under utlåtandet.

Direktörerna och borgmästarna kräver att de landskapsreformens effekter på städerna och de växande områdena beaktas innan fattas beslut om landskapsreformen fattas.

– Lagstiftningen måste bättre svara mot olika regioners utmaningar. De stora städernas roll i reformerna måste vara klar, skriver direktörerna.

De kritiserar att effekterna av vård- och landskapsreformen för landets växande områden inte har utvärderats och säger att det står klart att de ekonomiska konsekvernserna för städerna är allvarliga.

Investeringsbehovet i de större städerna blir t.ex. inte mindre. När skatteintäkterna flyttas från kommunerna till de kommande landskapen betyder det däremot att det ökade investeringsbehovet i framtiden ska finansieras med mindre än hälften av de nuvarande skatteintäkterna. Enligt direktörerna har inte landskapen heller möjlighet att finansiera investeringarna.

 

Städerna ser att det ännu finns möjlighet att lösa konflikten mellan landskapsreformen och städernas utveckling och poängterar att den snäva tidtabellen inte får vara ett hinder för att utreda olika alternativ.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *