Raseborgs stad har gjort en första gallring  bland de 18 kandidater som sökte stadsdirektörstjänsten. Sex sökanden kallas till en intervju. Dessa kandidater är:

  1. Niklas Andersson, Master of Natural Resources, Raseborg
  2. Robert Nyman, magister i idrottsvetenskaper, Esbo
  3. Otto Ilmonen, politices magister, Pargas
  4. Kalle Larsson, filosofie magister, Salo
  5. Ragnar Lundqvist, teknologie licentiat, Lovisa
  6. Carola Wikström, ekonomie magister, Helsingfors

Intervjuerna görs i slutet av maj och efter intervjuerna väljs de kandidater som går vidare till lämplighetstestning.  Målsättningen är att fullmäktige väljer en ny stadsdirektör vid ett extra möte i juni. Raseborgs nya stadsdirektör tillträder enligt överenskommelse under hösten 2017.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *