Äldrerådet i Åbo är en påverkargrupp för seniorer. Äldrerådet fungerar som en slags länk mellan stad, organisationer och invånare. Soili Raitanen och Leif Westerén jobbar för att den äldre befolkningen i staden ska ha det så bra som möjligt.

 Äldrerådet är en av sju påverkargrupper i Åbo och granskar ärenden ur äldre personers synvinkel. Rådet jobbar för att förbättra saker som hälsa, boende och likabehandling.

Leif Westerén, medlem i äldrerådet, har inte upplevt diskriminering av äldre i Åbo. Han är nöjd med äldreomsorgslagen.

– Tidigare var det svårare för seniorer att få sin röst hörd. Nu säger lagen att vi måste höras och det är bra. Staden har lärt sig att äldrerådet finns och begär oftare utlåtanden och frågar oss vad de äldre anser om olika frågor. Beslutsfattarna lyssnar helt enkelt bättre till oss än för några år sedan, säger Westerén.

Äldrerådet blev obligatoriskt år 2013 i och med att den nya äldreomsorgslagen trädde i kraft. Rådet i Åbo har totalt 13 medlemmar och består av både förtroendevalda och representanter för organisationer. Det är stadsstyrelsen som utser medlemmarna i äldrerådet för en period på två år.

Det nuvarande äldrerådet inledde sitt arbete i oktober 2017. Ordförande Soili Raitanen berättar att arbetet i äldrerådet är mångsidigt.

—   Vi träffar beslutsfattare, deltar i olika tillställningar, är med på mässor, talar på seminarier och bloggar om aktuella ämnen. Vi har fått positiva kommentarer om att vi rör oss flitigt bland folk och att vi sprider information som är relevant för seniorerna.

Hemvården viktig fråga

Målet för verksamheten är att förbättra den äldre befolkningens möjligheter att klara sig och att på ett jämställt sätt kunna vara en del av samhället. Det här gör man till exempel genom att ta tag i aktuella frågor och försöka påverka dem.

Äldrerådet i Åbo får mycket feedback om hemvården. Många äldre anser att hemvården kunde organiseras bättre och att det finns alltför få vårdare.

—   Vi har i Åbo haft problem med att alltför många hemvårdare är överarbetade. Vi vill ta tag i det här problemet och försöka förbättra situationen genom att diskutera saken med både hemvårdare och stadens representanter, beskriver Raitanen.

Rådet ger också utlåtanden och tar ställning till politiska frågor som gäller seniorer. Ett exempel på ett sådant utlåtande är frågan om hur länge åldringar ska vårdas hemma.

—  Äldrerådets åsikt avviker från regeringens linje. I motsats till landets regering så anser vi inte att åldringar ska vårdas hemma så länge som möjligt. Det måste finnas flexibilitet. Ingen ska tvingas att bo hemma om man själv önskar få vård annanstans, kommenterar Westerén.

Digitaliseringen svår för seniorer

Raitanen och Westerén upplever att de äldres situation i Åbo är rätt bra. Något som ändå är en utmaning för många äldre är e-tjänsterna och digitaliseringen.

—   Allt fler tjänster är nuförtiden elektroniska. Det finns massvis med äldre som inte klarar av att sköta till exempel sina bankärenden via dator eller telefon. Genom samarbete med banker försöker vi göra det lättare för seniorer att uträtta sina bankärenden, berättar Raitanen.

—   Digitaliseringen skedde så snabbt. Vi befinner oss nu i ett mellanskede och det här är givetvis ett övergående problem. Men faktum är att en stor del av den äldre befolkningen inte använder datorer, tillägger Westerén.

  • I Åbo verkar sju påverkargrupper som invånarna kan ta kontakt med: barnens parlament, ungdomsfullmäktige, handikapprådet, äldrerådet, rådet för mångkulturalism, kommittén för jämlikhet och likställdhet samt föreningsparlamentet.

  •  Påverkargrupperna främjar frågor som gäller t.ex. välfärd, hälsa, boende och tillgänglighet.

  • Äldrerådet är ett samarbetsorgan för staden och de pensionärs- och äldreorganisationer som är verksamma inom stadens område.
  • Äldrerådets verksamhet grundar sig på lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och på lagen om social- och hälsovårdstjänster för äldre.

Källor: www.turku.fi/sv  www.kommunforbundet.fi

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *