Det blir svårt att genomföra ett kommunalval om förhållanden nästa vår är som de var i våras, säger Arto Jääskeläinen.

I en kolumn i tidningen Apu argumenterar Unto Hämäläinen, tidigare politisk journalist på bland annat Aamulehti och Helsingin Sanomat, att vårens kommunalval, som ska genomföras 18.4, bör flyttas fram till våren 2022.

Hämäläinen hänvisar bland annat till att coronasituationen inte kommer att vara under kontroll nästa vår. Därmed skulle genomförandet av ett kommunalval utgöra en risk mot finländarnas hälsa.

I dag meddelade Social- och hälsovårdsministeriet och THL att covid-19-epidemin trappas upp.

Antalet nya fall har under de senaste veckorna ökat i hela landet och inom allt fler sjukvårdsdistrikt.

Ökningen i såväl frekvensen som andelen positiva testningsresultat, tillsammans med de större svårigheterna i att spåra smittkällor och ökningen i fortsatt spridning av infektioner förutspår en övergång till en upptrappningsfas, skriver ministeriet.

Ingen bakre tidsgräns

Hämäläinen verkar i dagsläget ha rätt i antagandet att epidemin inte kommer att vara under kontroll nästa vår. Men är det rimligt att skjuta fram kommunalvalet på grund av epidemin? Kommuntorget ringde upp Arto Jääskeläinen, valchef på Justitieministeriet.

Jääskeläinen säger att det inte är ovanligt att flytta fram val.

— Som Hämäläinen skriver i sin kolumn flyttades förra kommunalvalet fram, från oktober 2016 till april 2017. Val kan flyttas fram genom en lagändring, och skälen kan vara vilka som helst.

En sådan lagändring ska läggas fram av regeringen och godkännas av riksdagen.

När måste ett sådant beslut tas, med tanke på att den planerade valdagen är den 18 april?

— Det finns ingen bakre tidsgräns, men ju tidigare ett sådant beslut tas desto bättre för partier, kandidater och myndigheter, som då inte måste göra onödigt arbete. Beslutet kan visserligen tas nära inpå valdagen. Då blir det något av en nödbromsning.

Ministeriet diskuterar med THL

Är det här en diskussion på Justitieministeriet?

— Vi utgår från att valet ordnas 18.4, men följer med situationen och för diskussioner med THL. Möjligheten att valet flyttas fram finns. Min personliga syn är, att om valet hade varit planerat till i våras – då Finland i praktiken var stängt och folk bara gick till butiken, om ens det – då hade vi tvingats flytta fram det. Det gjorde man i andra länder i våras.

Så om situationen nästa vår är som den i våras, då borde kommunalvalet enligt dig inte ordnas?

— Utan tvekan är det så, men ministeriet fattar inte det beslutet. Det handlar om ett stort politiskt beslut som ligger i regeringens händer. Jag tror att regeringen i så fall vill samarbeta med de andra partierna och inte ensam driva igenom det.

Unto Hämäläinen nämner i sin kolumn två andra skäl till att skjuta fram kommunalvalet. Dels att de ekonomiska konsekvenserna av coronaepidemin är okända, dels att social- och hälsovårdsreformen gör att arbetsfördelningen mellan kommuner och landskap är ett frågetecken. Hur verkar de argumenten?

— Helt vettiga, mera kan jag inte säga. Det som Hämäläinen förespråkar i sin kolumn, är att landskapsvalet och kommunalvalet kunde hållas samtidigt. Då skulle mandatperioden för bägge avslutas samtidigt. Det är en intressant idé, men man måste samtidigt komma ihåg att social- och hälsovårdsreformen är i planeringsskedet och att tidtabellen inte är fastslagen.