Samernas ställning ska förbättras. Justitie- och arbetsminister Jari Lindström (Sannf) föreslår i ett brev till Sametinget en rad åtgärder för att utveckla samernas rättigheter.

Regeringens proposition om ratificering av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk som överlämnades under den föregående regeringsperioden behandlas i riksdagen nästa år.

Under denna tid ska det göras en internationell undersökning för att utreda frågor som gäller definitionen av ursprungsfolk samt markrättigheter. Därtill ska lagstiftningsprojekt som gäller det samiska språket och Sametingets ställning föras vidare. Också arbetet för att få till stånd en nordisk samekonvention ska främjas.
– Enligt grundlagen är samerna ett urfolk. För tillfället är det viktigt att finna en gemensam ståndpunkt om hur samernas ställning och rättigheter kan främjas inom den närmaste framtiden, konstaterar minister Lindström.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *