Förberedelserna inför landskaps- och vårdreformen har lämnats helt vind för våg i Nyland, medan man redan kommit långt med arbetet i de övriga landskapen. – Jag är helt förbannad. Vi har inte ens en förändringsledare, och det råder oenighet om vilken instans som ska leda hela processen, säger Minerva Krohn som sitter i styrelsen för Nylands förbund.

Situationen i Nyland är just nu helt låst. I lagförslaget till vård- och landskapsreformen står det svart på vitt att landskapsförbundens uppgift är att ansvara för övergången. Därför är det också förbunden som har anställt förändringsledarna i de egna landskapen. Trots det här har man inte ens har nått enighet om vilken instans som ska leda arbetet i Nyland.

Deadline för arbetet är slutet av juni 2017. Landskapsförbunden i resten av landet har i många fall inlett sitt arbete redan för något år sedan.

– Det verkar ha kommit som en överraskning här i Nyland att förbundet ska ha en så betydande roll, säger Minerva Krohn och fortsätter:

– Följden är att Nyland fortfarande är utan förändringsledare. Det finns inte heller någon överenskommelse om vilket politiskt organ som ska dra upp linjerna för förändringsledaren om hur man ska framskrida.

Krohn har ett brett perspektiv i frågan, både i egenskap av styrelsemedlem i Nylands förbund, som fullmäktigemedlem i Helsingfors (De Gröna) och dessutom som överläkare på Institutet för hälsa och välfärd.

Delvis handlar fördröjningen om att man väntade på ett beslut kring metropollösningen som nyligen fick tummen ned av regeringen.

– Det var ändå inget hinder för att inleda föreberedelserna. Styrelsen för Nylands förbund har utsett en styrgrupp, som inte har fått mandat av kommunerna att inleda arbetet, säger Krohn.

Bakgrunden till situationen i Nyland är komplicerad. I Nyland har kommunerna inte samma förtroende för Nylands förbund som man har på annat håll i landet och anser inte att förbundet har en så betydande roll.

– I Nyland finns ingen enighet om vem som har mandat att utse en förändringsledare. Det finns inte heller något större intresse för frågan. Många ser inte poängen med reformen och hoppas att hela frågan skulle försvinna.

Enligt Krohn råder inre tvister i hela regionen; dels det inbördes förtroendet mellan städerna i metropolen, dels mellan metropolen och resten av Nyland och dessutom bland kommunerna i periferin.

– Även om vi inledde rekryteringen nästa vecka dröjer det till januari innan arbetet kan starta. Då har vi ett halvår till deadline, medan de övriga landskapen har jobbat med förberedelsena i 1-2 år.

Majoriteten av lagarna ska träda i kraft från och med juli 2017, därför brådskar frågan.

Vilka blir följderna av det här?

– Det blir bara ”lådlekar”. Man hinner inte fundera på alternativ och det finns inte tid för vare sig politisk diskussion eller med allmänheten.

Kan det här vara ett försök att stoppa hela reformen?

– Det kan finnas en sådan agenda. Men vare sig man vill eller inte måste förberedelserna ändå inledas och det är brådskande. Det går inte för sig att fördröja frågan ytterligare och kräva tilläggstid. Det vore viktigt att informationsgången mellan Nylands förbund och de kommunala beslutsfattandet blir bättre.

Nylands förbund kommer att ha styrelsemöte på måndag och Krohn tror att frågan åter kommer att tas upp då. Styrelsen ska bland annat ge sitt utlåtande om lagförslaget till vård- och landskapsreformen.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *