Ifall grundlagsutskottet kräver stora ändringar i valfrihetslagen måste också beredningen av landskapslagen och lagen om ordnande av social- och hälsovård läggas på is, säger Paula Risikko (Saml.) till Lännen Media.

Detta väntas hända

  • Riksdagens grundlagsutskott väntas ge sitt utlåtande om vård- och landskapslagarna och valfrihetsmodellen på fredag.
  • I utlåtandet tar grundlagsutskottet troligtvis ställning mot bolagiseringstvånget i valfrihetsmodellen.
  • Ifall regeringen bereder en ny valfrihetsmodell betyder det sannolikt att landskapsvalet i januari 2018 skjuts upp.

– Ifall behovet av korrigeringar är stort kommer regeringen att bereda ett nytt förslag till valfrihetslag. I det fallet bör behandlingen av landskapslagen och lagen om ordnande av social- och hälsovården avbrytas i riksdagen, säger Risikko till Lännen Media.

Risikko motiverar förslaget med att valfriheten är en central del av landskapsreformen. Enligt Risikko kan man inte gå vidare med vård- och landskapsreformen om det inte är säkert att valfrihetsmodellen förverkligas.

Risikko säger till Lännen Media att valfrihetsmodellen är uppbyggd så den ska passa ihop med landskaps- och vårdreformslagarna. Ifall grundlagsutskottets utlåtande kräver stora ändringar i valfrihetslagen kommer det, enligt Risikko, sannolikt betyda att man också måste göra ändringar i de andra lagarna.

–  Riksdagen måste veta vad som händer alla de lagar som hör till samma paket innan den behandlar och godkänner lagarna, säger Risikko.

Grundlagsutskottet väntas ge sitt utlåtande på fredag. Åtminstone tvångsbolagiseringen inom valfriheten väntas få kritik.

Ifall regeringen måste ta fram en ny modell för valfriheten finns det stor risk för att landskapsvalet, som enligt planerna skulle hållas i samband med presidentvalet i januari, skjuts upp.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *