Statsrådet förlänger övergångsperioden för behandling av hushållsavloppsvatten i glesbygdsområden med två år. Samtidigt lindras en del av bestämmelserna.

Miljöminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) säger att de stänga bestämmelserna i nu gällande förordningen ”strider mot sunt bondförnuft”. Rekordmånga finländare har kontaktat ministeriet på grund av avloppsförodningen.

– Under det här året bereds rimligare bestämmelser. Målet är att fastigheter på torra land ska befrias från de nuvarande kraven, som ansetts vara oskäliga. I områden som ligger invid vattendrag och i grundvattenområden och som är känsliga ur miljövårdssynpunkt är det motiverat att hålla fast vid dagens striktare krav, men när det gäller fastigheter på torra land skulle avloppsvattensystemen kunna moderniseras i samband med senare renoveringar, säger miljöminister Sanni Grahn-Laasonen.

Tilläggstiden på två år kommer att gälla uppskattningsvis 120 000 fastigheter med fast bosättning. Övergångsperioden gäller fastigheter som byggts före 2004 och där avloppsvattensystemen kräver förbättrande åtgärder. Förordningens krav har från ingången av 2004 tillämpats vid nybyggnad och vid sådana reparations- och ändringsarbeten på fastigheten som förutsätter tillstånd.

Den arbetsgrupp som behandlar frågan kommer också att ta ställning till om de nuvarande undantagsbestämmelserna är tillräckliga. Enligt den gällande lagstiftningen gäller kraven inte de fastighetsägare som är permanent bosatta på fastigheten och som är födda före den 9 mars 1943. Undantagsbestämmelserna kan dessutom tillämpas med stöd av särskilda faktorer som hänför sig till livssituationen, t.ex. långvarig sjukdom eller arbetslöshet. I anslutning till detta ska arbetsgruppen även ta ställning till hur rådgivningen kan utvecklas för att det ska finnas tillräckligt med tillgänglig information om både behandlingen av avloppsvatten och lagstiftningen. Översynen gäller även konsumentskydds- och rättssäkerhetsaspekten kring anskaffningen av system för behandling av avloppsvatten, för många har redan förnyat sina avloppsvattensystem enligt kraven.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *