Hälften av riksdagen har ännu inte bestämt om de ställer upp i landskapsvalet.
En tredjedel säger att de ska kandidera. En del ifrågasätter hela valet.

115 riksdagsledamöter svarade på Kommuntorgets och Kuntalehtis enkät i januari. Av dem har 57 ledamöter inte ännu bestämt sig för om de kommer att ställa upp. 31 procent, 36 ledamöter, meddelar att de troligen kommer att kandidera i landskapsvalet.

Inom Centern och Blå framtid har riksdagsledamöterna blivit uppmanade att ställa upp.

– Blå framtid har som mål att alla riksdagsledamöter och ministrar ställer upp i landskapsvalet, säger partisekreterare Matti Torvinen som också är förtroendevald i Rovaniemi.

Bland partierna är det främst Centerns ledamöter som tänker ställa upp i landskapsvalet. Det är ingen överraskning med tanke på att hela idén med 18 landskap är Centerns skötebarn.

– Man skulle ju vara en landsförrädare om man kör fram en reform som man inte vill vara med och förverkliga, säger centerpartisten Hannu Hoskonen, som också är förtroendevald i Ilomantsi.

Inom oppositionen har många av dem som svarat ja lagt till förbehållet att det överhuvudtaget blir något val.

– Lagarna har inte godkänts i riksdagen ännu, påminner Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah, som säger att hon kandiderar om valet blir av.

Av de som svarat säger en knapp femtedel, 22 stycken, att de inte ställer upp i landskapsvalet. Om man jämför med Kommuntorgets och Kuntalehtis tidigare undersökning hösten 2016 har intresset för valet ökat. Då var det bara ett tjugotal riksdagsledamöter som var säkra på att det skulle ställa upp i landskapsvalet.

Hoppas på uppskov

Landskapsvalet hålls enligt regeringens tidtabell 28 oktober. Enligt en tidigare tidtabell skulle valet redan ha hållits i samband med presidentvalet. Nu hoppas många inom oppositionen på att valet kunde skjutas framåt en gång till, till riksdagsvalet våren 2019.

En av dem som förespråkar att valen slås ihop är SFP:s Anders Adlercreutz.
– Det här skulle göra kandidatnomineringen enklare, motiverar Adlercreutz som själv inte ännu bestämt om han ställer upp i landskapsvalet.

På Justitieministeriet berättar valdirektör Arto Jääskeläinen att man börjar förberedelserna inför valet i mars. Officiellt måste vård- och landskapslagarna vara i kraft senast första juli för att landskapsvalet ska bli av i oktober.

Jääskeläinen säger att han har stor förståelse för att det är svårt att fatta beslut om kandidatur innan lagarna är i kraft.

– Det här är en ovanlig situation, säger Jääskeläinen och påminner om att sista datumet för att lämna in sin kandidatansökan är den 18 september.

Tidtabellerna för reformerna och valet

1.7.2018 Lagarna som hör till vård- och landskapsreformen bör träda i kraft senast nu.
Genast efter att lagarna trätt i kraft börjar kampanjtiden för partierna och kandidaterna.
10.08.2018 Kommunerna ska bestämma vilka de allmänna röstningsställen är både för
förhandsröstningen och för valdagen.
10.09.2018 Landskapsvalnämnden håller sitt första möte senast här.
12.09.2018 Rösträttsregistret upprättas. I registret upptas de röstberättigades uppgifter sådana de är i befolkningsdatasystemet 7.9.2018.
18.09.2018 Sista dagen att lämna in ansökan om kandidatur till landskapsvalnämnden.
27.09.2018 Kandidatnomineringen fastställs.
04.10.2018 Anmälan om rösträtt postas till de röstberättigade.
17.10.2018-
23.10.2018
Förhandsröstning i Finland
28.10.2010 Valdag
31.10.2018 Valresultatet fastställs.
01.01.2019 Landskapsfullmäktige börjar sin verksamhet.

Centern ivrigast i landskapsvalet

Intresset för att ställa upp i landskapsvalet är störst inom Centern, visar Kommuntorgets och Kuntalehtis kartläggning. Men största delen av riksdagsledamöterna har ännu inte bestämt om de kandiderar. 

Källor: Enkäten “Deltagande i landskapsvalet 2018 bland riksdagsledamöter”, riksdagen (porträttbilder)

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *