Finansministeriet lade på måndagen fem olika modeller för den framtida regionförvaltningsstrukturen kan se ut, men hur reformen går vidare beror i hög grad på vad som händer med social- och hälsovårdsreformen.

Ministeriet lyfter fram två alternativ som bedöms som de bästa. I den ena modellen skulle regionförvaltningsverken och magistraterna skulle slås ihop till en statlig regionförvaltningsmyndighet medan närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna skulle bilda totalt nio regionala ämbetsverk. NTM-centralernas nuvarande miljöuppgifter och tillsynsuppdrag inom lantbruket som skulle överföras till den statliga regionförvaltningsmyndigheten.

I den andra modellen skulle det finnas fyra regionala ämbetsverk, som bildas genom en sammanslagning av NTM-centralerna och regionförvaltningsverken, samt två riksomfattande myndigheter som bildas av magistraterna respektive arbets- och näringsbyråerna.

I rapporten konstateras det trots allt att social- och hälsovårdsreformen kommer att ha stora följder för regionalförvaltningen om det blir en landskapsmodell eller om staten tar över ansvaret för att organisera vårdtjänsterna.

– Därför borde strukturerna inom den offentliga förvaltningen förnyas ur ett övergripande perspektiv. Det lönar sig att utstaka riktlinjerna samtidigt som besluten om social- och hälsovårdsreformen fattas, säger regeringsrådet Tarja Hyvönen i ett pressmeddelande från Finansministeriet.

Reformen betraktas i rapporten ändå som brådskande om man ska kunna genomföra redan fattade beslut om att minska regionförvaltningens utgifter med 8,5 procent.

Läs också:

Rapporten och modellerna på Finansministeriets webbplats

Vårdreform kräver tillräcklig bredd

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *