Landskap och sjukvård hör i hop. I de nya självstyrande områdena kan en kommun inte höra till ett landskap och använda social- och hälsovården i ett annat.

Det här säger regeringsrådet Pekka Järvinen i en intervju i tidningen Keskipohjanmaa.

För Kronoby kommun, som beslutar om sin landskapstillhörighet på torsdag kväll, skulle Järvinens tolkning av förvaltningsreformen innebära att Kronoby måste byta landskap i fall kommunen vill fortsätta köpa sin social- och hälsovård av Karleby och Mellersta Österbottens sjukhus.

I Finland finns det förutom Kronoby tio kommuner till som har sin social- och hälsovård i ett annat landskap än det egna.  I Österbotten är frågan om landskapsbyte aktuell också i Storkyrå. Storskyro köper sin sjukvård i Seinäjoki som hör till Södra Österbotten. Kommunfullmäktige i Storkyro har enhälligt beslutat anhålla om byte av landskap.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *