Kommunernas uppgifter minskar. Social- och hälsovården överförs från kommunerna till 19  vårdområden. Dagisavgifterna stiger och gruppstorlekarna ökar. Flexibilitet. Avreglering och försökskommuner.

Där är bara några exempel på hur regeringen ska minska hållbarhetgapet i den offentliga ekonomin.

Effekterna av regeringsprogrammet blir stora för kommunerna. Kommunförbundets sakkunniga har gjort en snabbanalys av regeringsprogrammet och listat konsekvenserna för kommunerna. Regeringen får ris och ros.

Här är ett plock ur sakkunniglistan.

Kommunstrukturer:

 • Regeringen uppmuntrar frivilliga kommunfusioner
 • Kommunstrukturlagens bestämmelser om bland annat kriterierna för när en kommunutredning bör ske skrotas

Avreglering

 •  Kommunernas uppgifter och plikter minskar, kostnadsinbesparingen beräknas till 1 miljard euro.
 • Regeringen ger inga nya uppgifter till kommunerna under regeringsperioden. I fall kommunerna trots löftet åläggs nya uppdrag blir statsandelen 100 procentig).
 • Ett detaljerat åtgärdsprogram över de uppgifter som dras bort från kommunerna presenteras i budgetmanglingen ännu i år. En konkret lista över uppgifterna presenteras före årsskiftet.
 • Flexiblare behörighetskrav
 • Försöksverksamhet med frikommuner
 • Kommunernas avgiftspolitik avregleras

Social- och hälsovården

 • Finansieringen av landskapsförvaltningen för social- och hälsovården är öppen.
 • Kräver omfattade omorganisering av bland annat skatter och statsandelar
 • Regeringens löfte om att minska kommunernas uppgifter är särskilt betydelsefull för social- och hälsovården eftersom kommunernas lagstadgade uppgifter är störst här.

Undervisning och kultur

 •  Behörighetsvillkoren ändrar
 • Den subjektiva rätten till barndagvård begränsas
 • Förhållandet mellan antal barn och vårdare ändrar
 • Dagvårdsavgifterna höjs
 • Indexhöjningen av hemvårdsstöder läggs uteblir
 • Försöksverksamhet inom språkundervisningen, bland startar språkundervisningen redan i första klass i försöksskolorna
 • Minst en timme gymnastik per dag
 • Strukturella inbesparingar inom andra stadiets utbildning för 190 miljoner euro
 • Oklart om gymnasierna överförs till landskapsförvaltningen
 •  Ungdomsgarantin utvecklas

Sysselsättningen

 • Regeringen vill utreda om det går att flytta över ansvaret och resurserna för långtidsarbetslösa på kommunerna
 • Läroavtalsutbildningen ökar

Svenska frågor

 • Regeringsprogrammet slår fast att Finland har ett rikt språk- och kulturarv.
 • Regeringen vill värna om Finlands tvåspråkighet med stöd av grundlagen och i sina värderingar. I regeringsprogrammet framgår vad detta konkret innebär.
 • Regeringsprogrammet tar inte ställning till huruvida den kommer att följa nationalspråksstrategin som bland annat innebär att alla reformer och beslut föregås av en språklig konsekvensbedömning.

Här är listan i sin helhet (på finska) PDF-fil uppe till höger.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *