Arbetet med att minska kommunernas lagstadgade uppgifter startar i nästa vecka. Regeringen diskuterar frågan under budgetmanglingen 9– 10 september.

Minskningen ska ge kommunerna en inbesparing på en miljard euro. De lagstadgade kommunala uppgifter som regeringen ser över är bland annat olika planer, samarbetsförpliktelser, personalkrav och behörighetsbestämmelser. Regeringen lovar presentera en detaljerad lista över de uppgifter som försvinner från kommunerna ännu i år. Förslagen verkställs fall för fall med start 2016.

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen har uppmanat kommunerna att komma med egna förslag på hur kommunernas uppgifter kan minska.

Regeringen bereder också en permanent lagstiftning om kommunala försök. Ministerierna ska få gemensamma principer för styrningen och övervakningen av kommunernas uppgifter.

I regeringen ansvarar Vehviläinen för region- och centralförvaltningsreformerna, för Projektet Framtidens kommun samt för gallringen av kommunernas uppgifter.

Projektet Framtidens kommun fokuserar på kommunernas roll och uppgifter och deras förhållande till de självstyrande områdena. Nödvändiga ändringar i bland annat kommunallagen och statsandelslagstiftningen ska också beredas.

Kommunernas ställning och ändrade uppgifter ska utvärderas efter att de självstyrande områdena grundats.

– Uppgifter som har att göra med kommunernas livskraft får särskild uppmärksamhet, heter det i ett pressmeddelande från Finansministeriet.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *