Staten förväntar sig att kommunerna axlar ett betydande ansvar för att hålla ekonomin i balans.

– Staten bär dock huvudansvaret för anpassningen av kommunalekonomin, heter det i pressmeddelandet om regeringens budgetproposition.

Regeringen presenterade budgetpropositionen på torsdagen. Förutom budgeten har regeringen också enats om en plan för de offentliga finanserna  2016-19. Planen påverkar även kommunernas ekonomi.

Regeringen förutspår att den kommunala ekonomin kommer att vara ansträngd de närmaste åren.

– Kommunernas och samkommunernas sammanlagda resultat bedöms uppvisa ett svagt underskott, och underskottet kommer att öka mot slutet av granskningsperioden.

Det mål för det strukturella saldot (underskottet högst ½ procent i förhållande till totalproduktionen) som ställs för kommunalekonomin i planen för de offentliga finanserna medför ett anpassningsbehov på en dryg miljard euro före utgången av valperioden.

För att målet för det strukturella saldot ska nås har regeringen fastställt en utgiftsbegränsning för kommunalekonomin, som ska begränsa det tryck som statens åtgärder medför i omkostnaderna för kommunalekonomin.

Statsbidragen till kommunerna är 11 miljarder euro 2016 och ca 10,5 miljarder euro åren 2017–2019. Regeringsprogrammet omfattar flera åtgärder som dämpar kommunernas utgifter och  stärker kommunalekonomin.

I budgetpropositionen för 2016 beräknas underskottet vara 5 miljarder euro. Statsskulden beräknas vid utgången av 2016 uppgå till ca 106 miljarder euro, vilket är ca 50 procent i förhållande till bruttonationalprodukten. År 2019 beräknas statsskulden öka till ca 120 miljarder euro.


Planen för de offentliga finanserna

  • Vid budgetmanglingen beslutade regeringen om en första plan för de offentliga finanserna.
  • Planen omfattar utöver rambeslutet för statsfinanserna bl.a. målen för det strukturella saldot och en utgiftsbegränsning för kommunalekonomin.
  • Rambeslutet för statsfinanserna skapar en bindande fyraårig ram.

Målet för det strukturella saldot under regeringsperioden

  • underskottet i statsfinanserna högst ½ procent  i förhållande till totalproduktionen
  • underskottet i kommunalekonomin högst ½ procent  i förhållande till totalproduktionen
  • arbetspensionsfondernas överskott ca 1 procent i förhållande till totalproduktionen
  • de övriga socialskyddsfondernas saldo i balans
  • Planen utgör samtidigt Finlands stabilitetsprogram, som lämnas till EU-kommissionen. Den svarar mot EU:s krav på en budgetplan på medellång sikt.

Läs mera:

Pressmeddelandet om regeringens ekonomiska politik

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *