Internetröstning ska bli möjligt vid alla allmänna val i Finland. Den elektroniska röstningen skulle arrangeras parallellt med den traditionella röstningen, föreslår regeringen.

Justitieministeriet ska utifrån regeringens riktlinjer inleda en utredning om möjligheterna att ta i bruk internetröstning vid allmänna val.

–  Det finns både fördelar och risker med förfarandet. Nu när Finlands 100-årsjubileum närmar sig är det dock dags att diskutera internetröstning som ett sätt att främja demokratin, konstaterar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Frågor som ska utredas är bland annat de tekniska lösningarna , kostnaderna och konsekvenserna för valsystemet vid elektronisk röstning. Avsikten är att utredningen ska vara klar under år 2017.

Möjligheterna att ta i bruk internetröstning vid allmänna val har inte tidigare utretts på detaljnivå. Med allmänna val avses rikdagsval, kommunalval, Europaparlamentsval och presidentval samt de landskapsval som håller på att beredas. Internetröstning skulle kunna användas även vid rådgivande folkomröstningar.

Närmare häften av finländarna vill rösta via internet, visar en enkät som Kommunförbundet  gjorde för ett år sedan. Enkäten besvarades av 12 500 finländare.

Läs mer om Kommunförbundets enkät här.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *