Rätt om samfundsskatten i Fikt

8.6.2015

Rättelse till det nya numret av Fikt (4/2015):

I texten i Fikt om hur regeringsprogrammet påverkar kommunerna (sidan 5) har samfundsskatten förväxlats med fastighetsskatten.

Kommunernas förhöjda andel av samfundsskatten försvinner 2016, vilket  minskar kommunernas inkomster med 270 miljoner euro.

Då fastighetsskatten justeras med 100 miljoner euro och skatteavdragen kompenseras, blir slutresultatet att kommunernas skatteunderlag krymper med cirka 170 miljoner euro.

Här finns Kommunförbundes analys av regeringsprogrammets inverkan på kommunerna.

 

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här