Raseborg stad är en av Unicefs fyra barnvänliga kommuner. – Vi vill särskilt tacka för att Raseborg främjar barnens och de ungas delaktighet. Den nya skejtparken som invigdes idag har förverkligats uttryckligen på de ungas inititativ, säger Ira Custodió, sakkunnig vid Unicef.

Unicef Finland har utsett Raseborg, Tavastehus, Lahtis och Rovaniemi till barnvänliga kommuner. Städerna har i två år förverkligat Unicefs modell om en Barnvänlig kommun. Modellen baserar sig på att staden i all sin verksamhet aktivt och genom konkreta handlingar främjar barnens intressen. Bland annat ska staden bereda barnen möjlighet att delta i planering, utvärdering och utveckling av service som riktar sig till dem.

– Barnets rättigheter hamnar ofta i skymundan av andra intressen eller kortsiktiga ekonomiska tankesätt. En orsak till det här är att konsekvenserna för barn bedöms bristfälligt, säger Marja-Riitta Ketola, generalsekreterare för Unicef Finland.

Unicef önskar att barnvänliga arbetsmetoder blir vanligare.

– Förutom att barn och ungdomar blir hörda, är det viktigt att de olika nämnderna bedömer de följder de olika besluten får för barnen. Många kommuner har redan utvecklat modeller för att bedöma konsekvenserna för barnen, och Unicef uppmuntrar Raseborg att utveckla sin modell, framhåller Ira Custódio, sakkunnig vid Unicef.

Unicef motiverar erkännandet till Raseborg så här:

– Vi vill särskilt tacka för att Raseborg främjar barnens och de ungas delaktighet. Exempelvis ungdomsfullmäktige har hörts vid beredningen av välfärdsplanen för barn och unga och den nya skejtparken har förverkligats uttryckligen på de ungas inititativ. På den internationella barndagen kunde femteklassarna samtala med stadsdirektören om Raseborgs barnvänlighet. Ju mångsidigare sätt man har för att höra barn och ungdomar, desto fler kan delta, säger Ira Custodió.

Raseborgs stad var även under sitt första år som ny stad, år 2009, en så kallad Unicefstad.

–  I fortsatt arbete betonas barnens möjligheter att påverka och att barn i alla åldrar har möjlighet att vara delaktiga i beslutsfattandet, säger rektor Maarit Hujanen som påminner att staden också har ett aktivt ungdomsfullmäktige.

– Ett lyckat exempel är den nya skejtparken som invigs idag (fredag) i Karis. Barnen har medverkat i alla skeden. Samtidigt ser vi till att den blir en plats där skejtarna vill vara, det blir barnens skejtpark, säger ungdomssekreteraren Fredrika Åkerö.

Erkännandet från Unicef är i kraft två år i taget. För att få förlängt  erkännande förutsätter det att man fortsätter med utvecklingsarbetet.

– Arbetet med barnens rättigheter blir inte klart på två år. För kommunerna är erkännandet såväl ett tack för utfört arbete som en förpliktelse att lägga ännu större vikt vid barnens synpunkter i fortsättningen, understryker Marja-Riitta Ketola.

Tavastehus blev år 2013 Finlands första barnvänliga kommun

Barnvänlig kommun baseras på FN:s konvention om barnets rättigheter och Unicefs internationella modelle Child Friendly City som använts sedan 1996. Målet är att se till att barnets rättigheter stärks i kommunens beslutsfattande och vid organisering av tjänster.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *