När kommunerna på längre sikt måste hitta samarbetspartner är Raseborg en naturligare riktning för Kimitoön än Pargas. Det säger Raseborgs nyvalda stadsdirektör Tom Simola i en intervju för Åbo Underrättelser.

Simola, som i höst lämnar kommundirektörsposten i Kimitoön, har förut talat varmt för ett närmare samarbete mellan Kimitoön, Pargas och Raseborg.  Den tanken har stärkts i och med hans nya jobb.

– Pargas motsätter sig med tänder och klor, det vet jag. Men för Kimitoöns del skulle ett sådant samarbete vara bra, säger Simola till ÅU.

Frågan är trots allt inte aktuell just nu. Först måste social- och hälsovårdsreformen ros iland. Men på längre sikt, när Simola i egenskap av stadsdirektör för Raseborg ska hitta nya samarbeten, går tankarna till Kimitoön. Han betonar bland annat att det är närmare från Kimito till Ekenäs än det är från Kimito till Pargas.

– Tänkt till exempel på ett gymnasiesamarbete. För Kimitoöns del står valet mellan Ekenäs och Åbo. Pargas är alltså inte med i ekvationen och Ekenäs är det naturliga valet.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *