Det är framför allt privata skäl som minskar viljan att ställa upp som kandidat i kommunalvalet, visar resultaten i Kommunförbundets preliminära beslutsfattarenkät. Aktuella frågor, så som skolnätet, planläggningen och kommunens framtid påverkar däremot positivt intresset att kandidera.

 Enligt preliminära uppgifter har de fyra största partierna i landet färre kandidater i det kommande kommunalvalet jämfört med föregående val.

Enligt de preliminära resultaten i Kommunförbundets beslutfattarenkät är det framför allt av privata skäl som intresset för att ställa upp minskar. Privata skäl betonas oavsett kommunens storlek och inom alla partier som det faktum som mest minskar intresset att kandidera i kommunalvalet.

– Privata skäl betonas bland annat eftersom förtroendeuppdragen tar mer tid, samordningen av arbetslivet och familjen är allt mer krävande och man vill ha tid också för egna och familjens fritidsintressen, bedömer Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet.

Andra aspekter som spelar in är den pågående vård- och landskapsreformen samt beslutskulturen i kommunen. Vård- och landskapsreformen påverkar framför allt intresset att ställa upp i små kommuner med under 10 000 invånare.

Tabell: Så här svarar de förtroendevalda  på vilka  orsaker som påverkar intresset att kandidera i kommunalvalet 2017:

– När enkätmaterialet granskas framgår det att de svarande har starkare åsikter om orsakerna till att avstå från uppdrag än till att fortsätta. Både privata skäl och kommunens beslutskultur har lyfts fram också i tidigare undersökningar, där man undersökt orsakerna till att förtroendevalda frivilligt lämnar kommunalpolitiken, säger forskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi, som analyserat resultaten.

Det är framför allt kvinnorna som anser att privatlivet påverkar viljan att ställa upp. Av kvinnorna anger 82 procent privatlivet som största orsak att inte kandidera, medan motsvarande andel bland männen är 70 procent.

Också vård- och landskapsreformen påverkar kvinnorna mer än männen. Här anser 61 procent av kvinnorna att det påverkar viljan att kandidera  mot 52 procent bland männen.

Det finns ändå också frågor som ökar intresset för att delta. Av de svarande bedömde 40 procent att kommunens framtidsutsikter ökar viljan att kandidera i kommunalvalet. Också aktuella frågor, så som skolnätet och planläggningen ökar intresset.

De kommunala förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas åsikter om det kommande kommunalvalet, den pågående vård- och landskapsreformen och det kommunala beslutsfattandet kartläggs genom en omfattande beslutsfattarenkät som skickades till kommunerna i februari 2017.  De slutliga resultaten publiceras under våren.

Läs mer om undersökningen på Kommunförbundets sidor.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *