Bästa broder-nätverk, ryggradslöshet eller politiker som tar sitt uppdrag på allvar? När Kommuntorget frågade Helsingforsborna vad de tycker om sina politiker blev svaren i allra högsta grad varierande.

Jukka Ruuskanen svarar bestämt nej då vi frågar om han har förtroende för de kommunala beslutsfattarna.

– Stödet är mycket lågt och vi går mot konkurs. Detta är inte kommunpolitikernas eller den nuvarande regeringens fel. Vi är i den här situationen på grund av att de föregående regeringarna misskött sig, säger han.

Ruuskanen bedömer sitt förtroende med en etta på en skala från 1-5 där 1 är lägsta vitsordet, 3 neutralt och 5 är toppbetyget.

Ritva Takkavuori säger att hon till viss mån har förtroende för beslutsfattarna. Enligt henne är alla människor onda men försöker sitt bästa.  På skalan ett till fem bedömer hon sitt förtroende med en trea.

Jorma, som inte vill avslöja sitt efternamn, har inte förtroende för alla kommunala politiker och säger att han är trött på dessa ”bästa broder”-nätverk. Enligt honom är det sällan som de mest kvalificerade politikerna blir invalda. Jorma bedömer ändå sitt förtroende med vitsordet 3½.

Jukka Niku säger att det är lite si och så med hans förtroende för kommunpolitikerna men bestämmer sig för att ge betyget 3½. Enligt honom är beslutsfattarna ryggradslösa, har ingen gemensam linje och håller heller inte vad de lovar.

Sanni Karppinen och Hanna Päivinen är till största del av samma åsikt om de kommunala beslutsfattarna.

– Jo, nog har vi väl det, kanske, svarar de på frågan om de har förtroende för beslutsfattarna.

Enligt dem känns beslutsfattarna mycket avlägsna och det är svårt att veta vad de besluter om. Karppinen och Päivinen är överens om att de kommunala tjänsterna sköts mycket bra i Helsingfors, och då gör väl politikerna också ett bra jobb. Förtroendet för de kommunala beslutfattarna bedömer de med en trea.

Jenni Kataja har förtroende för beslutsfattarna.

– Nog kan de väl sin sak, säger hon.

Enligt henne litar finländarna på auktoriteterna och bara de får bekanta sig med sina uppgifter kan de göra ett bra jobb. Kataja bedömer sitt förtroende med en fyra.

Medeltalet för de som Kommuntorget intervjuade ligger på tre vilket ligger lite ovanför medeltalet i Kommunförbundets undersökning med dryga 12 000 personer som svarade.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *