Uppdraget för den svenska reformgruppen har förändrats. – Vi hade tänkt att svenska reformgruppens största uppgift skulle vara att diskutera och kommunisera, men nu förväntas vi också komma med konkreta förslag och lösningar för den svenska servicens del, säger Ulla-Maj Wideroos, ordförande för svenska reformgruppen i en podcast tillsammans med Kommunförbundets direktör Kristina Wikberg.

Kommunpodden 12.11.2015 | Ladda ned MP3 (9 Mb)

Framtiden för de svenska frågorna i vårdreformen ligger enligt Wideroos långt i våra egna händer.

– Bland dem som bereder reformpaketet finns det nog en förståelse och vilja och man ser att det finns problem gällande det svenska, men de har inte lösningarna och därför ligger det i våra händer, säger Wideroos.

Den största knäckfrågan för finlandssvenskarnas del handlar enligt Wideroos om grundlagen.

– Man får helt enkelt inte service på sitt eget modersmål. Det ser man redan nu i Helsingforsregionen, säger Wideroos.

Förutom det stora grundlagsproblemet finns det dessutom olika utmaningar i de olika regionerna.

– Där handlar det om hurudana sjukhus vi ska ha och hur hälsocentralnätverket kommer att se ut i framtiden. Det finns otaliga språkliga infallsvinklar som måste lösas.

Ulla-Maj Wideroos erfarenhet är ändå att det finns förståelse för allt det här, men frågan är vem som sätter ner på papper hur det ska lösas.

Svenska reformgruppen i nyckelposition

Wideroos är ordförande för den svenska reformgruppen som är tillsatt av Kommunförbundet och Folktinget och har som uppdrag att bevaka det svenska i vård- och regionreformerna. Trots att gruppen är rätt ny har dess roll redan förändrats.

– Min erfarenhet av minister Rehula är att han är tacksam för konkreta förslag och vår utmaning är nu att hitta ett sätt att formulera oss, säger Wideroos.

Statsrådet har ingen egen grupp som funderar på svenska lösningar och därför tror både Wideroos och Wikberg att svenska reformgruppens tankar tas emot med tacksamhet. Samtidigt påminner Wideroos om att inte glömma det ursprungliga uppdraget i svenska reformgruppen.

– Vi måste i Svenskfinland lära oss att förstå varandras problem och få en helhetssyn på Svenskfinland. Där har vi ett arbete på längre sikt.

– Om områdena nu blir så stora som de ser ut att bli måste vi också lära oss att umgås och samarbeta med sådana som vi inte är vana att umgås och samarbeta med, säger Wideroos.

Vem lyssnar då på svenska reformgruppen?

– Det beror på oss själva. Vårt uppdrag är att se helheten och alla finlandssvenskars behov, ge förslag och resonera med dem som bereder lagstiftningen och föra den dialog med dem. Lyckas vi med det tror jag nog de lyssnar. Men det är klart, om vi flyger allt för högt bland molnen med våra idéer kommer någon jurist nog och tar ner oss på jorden igen, säger Wideroos.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *