Regeringen föreslår att åldern för ålderspension gradvis ska höjas. Den nedre åldersgränsen för ålderspension höjs gradvis från nuvarande 63 år till 65 år.

Ändringen gäller dem som är födda 1955 eller senare. Åldern för ålderspension ska senare bindas till den förväntade livslängden. Avsikten är att förhållandet mellan pensionstid och tid i arbete ska hållas på samma nivå som 2025. Ändringarna i fråga om pensionsåldern gäller alla branscher. Ändringarna gäller inte dem som redan är pensionärer.

Regeringen lämnade en regeringsproposition om pensionsreformen till riksdagen i dag torsdag. Lagen träder i kraft den 1 januari 2017.

Pensionsreformen har beretts i samarbete med arbetsmarknadens centralorganisationer.
Avsikten är att reformen ska göra att finländarnas tid i arbetslivet förlängs och att hållbarhetsunderskottet i de offentliga finanserna därigenom minskas. I och med att människorna lever allt längre borde en del av det ökade antalet levnadsår användas till att arbeta

Enligt regeringens proposition ska pensionstillväxten vara 1,5 procent av lönen under hela arbetskarriären. Den pension som tjänas in beräknas från högre inkomster än tidigare, eftersom arbetstagarens pensionsavgift inte längre ska dras av från arbetsinkomsterna vid beräkningen av pensionen.
Enligt förslaget ska deltidspension som pensionform slopas och ersättas av en partiell förtida ålderspension. Den partiella förtida ålderspensionen ger möjlighet att lyfta en del av pensionen redan lite före den egentliga åldern för ålderspension. En ny pensionsform är också arbetslivspensionen, som ger den som har fyllt 63 år möjlighet att gå i pension före åldern för ålderspension, om personen under minst 38 år har utfört arbete som enligt lagens definition har varit ansträngande och slitsamt.
Regeringens proposition bedöms minska hållbarhetsunderskottet i de offentliga finanserna med ungefär en procentenhet.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *