Föreningen Trans rf har ställt upp mål som kommunalvalskandidater kan förbinda sig till.

Medborgarinitiativet ”Rätt att vara”, som eftersträvar en förnyelse av translagen, har medvind.

På onsdag kväll nådde initiativet de 50 000 underskrifter som krävs för att det ska tas till behandling i riksdagen.

Åbobon Panda Eriksson, ordförande för föreningen Trans r.f., som står bakom medborgarinitiativet, gläder sig över att initiativet fått partipolitiskt stöd, bland annat från Centerns ungdomsförbund. Att ungdomsförbund är mer progressiva än deras moderpartier är inte överraskande men det behövs en koalition av partier, utöver de som redan är aktiva i frågor som rör könsminoriteter, säger Eriksson.

– Det gäller att lyfta den här diskussionen och att upprätthålla den. Kandidaterna i kommunalvalet är i en nyckelroll här.

Panda Eriksson ställer upp för De Gröna i Åbo, trots att hen är medlem i Feministiskt parti. Foto: Tinksu Wessman/Sapfograf

Eriksson är själv uppställd i kommunalvalet, men inte för det egna partiet, Feministiska partiet, utan som obunden på De grönas lista.

– Jag hör fortfarande till Feministiska partiet och har ingen avsikt att lämna det. Eftersom det inte fanns någon feministisk lista i Åbo förde jag en lång diskussion med De gröna och det är första gången som partiet tillåter en kandidat ha annan partitillhörighet. Alla tar en risk, men jag upplever att i Åbo har De gröna fört den mest feministiska politiken och vi tittar åt samma håll i kommunalpolitiken.

Handlar om välmående

När det handlar om åt vilket håll man borde titta inom kommunalpolitiken så har föreningen Trans r.f. publicerat en lista med fem mål som kommunalvalskandidater kan förbinda sig till att stödja.

Målen handlar bland annat om könsneutrala toaletter och kollektivtrafikkort, om fortbildning i frågor som rör könsminoriteter och om tillräckliga vårdresurser för dessa.

Till exempel i Åbo har den regionala kollektivtrafiken övergått till könsneutrala busskort och nyligen anammade kollektivtrafiken i huvudstadsregionen liknande riktlinjer.

Målen som Trans r.f. lanserat inför kommunalvalet har tagits fram av föreningens medlemmar och handlar om konkreta lösningar som gör vardagen enklare för kommuninvånarna, säger Eriksson.

– Translagen, som medborgarinitiativet handlar om, är det största problemet och kan inte lösas på kommunal nivå. Däremot så kan man i kommunerna komma åt konkreta vardagsfrågor – hur blanketter är formulerade, utrymmesfrågor, arbetspolicyfrågor och så vidare – som handlar om hur kommuninvånare bemöts. Det handlar om välmående, om att de finns ett värde i att skolelever och arbetstagare mår bra.

Utbilda först, genomför sedan

Mottagligheten för en diskussion om könsminoriteters rättigheter varierar från kommun till kommun. Att lyfta frågan är eventuellt enklare i större städer, men det betyder inte att det är omöjligt att föra diskussionen i mindre kommuner, säger Eriksson.

– Kommunalvalskandidater som vill föra diskussionen i dessa kommuner kan komma att behöva Trans r.f:s stöd. Det handlar om en tudelad process. Medborgarinitiativet ”Rätt att vara” har föregåtts av transaktivister som fört oväsen en lång tid. Man måste först utbilda medborgarna innan förändringar kan genomföras, och kommunalvalskandidaterna har en viktig roll.

Om man ser till vilka partiers kandidater som stödjer Trans r.f:s målsättningar så kommer de i stor utsträckning från ett vänsterliberalt håll. Några kandidater från Sannfinländarna eller Kristdemokraterna noterar jag inte- Är det ett problem?

– Klart är det är ett problem, men det handlar inte bara om transfrågor utan om huruvida partierna fokuserar på frågor om mänskliga rättigheter eller inte. Det handlar om invandring, om kampen mot rasism, om politiken för personer med funktionsvariationer – om huruvida de humana värdena är i framkant eller inte. Det är olyckligt om det finns partier som ser dessa värden som onödiga. Allt som gör det lättare för kommuninvånarna borde vara enkla frågor.

Tillägg: Meningen om antalet underskrifter ändrad 8.4 klockan 07:55.