Mariehamn deltar sedan 1980-talet i ett samarbete med Raseborg, Kimitoön, Hangö och Pargas. En gång om året ordnas ett femstadsmöte. Varje möte har ett huvudtema, i fjol var Mariehamn värd och temat var medborgardialog.

Samhällsbygget går ut på att skapa och upprätthålla ett hållbart samhälle. Hållbara beslut som står sig över mandatperioder och tar hänsyn till ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter.  Oftast fokuseras det på ekonomisk tillväxt och ekologiska hänsyn. Det är nödvändigt att konkret öka delaktigheten och få med de mänskliga, sociala aspekterna också.

Medborgardialog är en möjlighet till inflytande även mellan valen. Dialogen har två huvudsyften: dels ska medborgarna få direktinflytande, dels ska de förtroendevalda få ökat underlag för bra beslut. Dialogen låter de förtroendevalda lyssna till opinioner och förslag och är ett komplement till vår representativa demokrati. Alla vinner på delaktighet men också hantering av konflikter kring komplexa samhällsfrågor underlättas.

”Att verkligen ta tillvara medborgarnas önskemål och idéer är en avgörande framtidsfråga.”

I praktiken kan exempelvis webbenkäter på kommunens hemsida, fysiska möten mellan förtroendevalda och invånare samt medborgarpaneler användas. Allt kan diskuteras: 
utformningen av boendemiljöer, barn-  och 
äldreomsorg, företagarklimat, kollektivtrafik, integration, hälsa och klimatfrågor. Det finns  exempelkommuner där ungdomar samverkat kring boendemiljöer och där man använt en speciell version av dataspelet Minecraft för att visualisera olika förslag.

De som har svårast att få sin röst hörd är barn och ungdomar samt kommunens äldsta. Rädda barnen på Åland har genomfört en politikerutbildning om metoden barnkonsekvens-
analys där barns tankar och åsikter beaktas och ett tydligt barnperspektiv utformas. 
I Mariehamn har vi använt oss av metoden vid ombyggnaden av ett farligt övergångsställe
nära en skola och utformat en hel dagisgård genom aktiv dialog med barnen. Resultaten blev lysande!

Att verkligen ta tillvara medborgarnas önskemål och idéer är en avgörande framtidsfråga. Det får inte bli en envägskommunikation där vi pliktskyldigast ställer frågor eller utformar en snygg hemsida. Det måste göras på riktigt genom kontinuerlig dialog och kommunikation där bra idéer förverkligas. Det ska inte vara ett projekt utan en del av vardagen. Något som blir en naturlig del av både förvaltning och politik, som bara fungerar automatiskt.

KATRIN SJÖGREN
är ordförande för Liberalerna på Åland och stadsstyrelseledamot i Mariehamn.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *