Heikki Paloheimo, professor emeritus, säger att det vore mest ändamålsenligt om de kommande självstyrande områdena och valdistrikten skulle sammanfalla.

-Då förändringar i områdesindelningen nu hur som helst görs vore det klokt att allvarligt överväga en sammanjämkning av de självstyrande områdena och valdistrikten. Den svenska modellen skulle vara möjlig att använda, där har ju landskapens och valdistriktens gränser i huvudsak varit de samma under årtionden, säger Paloheimo till Kuntalehti.

Samma gränser skulle också förstärka regionernas identitet.

-I riksdagsvalet är det viktigt för en stor del av de röstberättigade att deras ledamot tar ansvar för områdets ärenden, säger Paloheimo.

Paloheimo tror att det finns beredskap i Finland för regionala val. Hinder för detta har tidigare varit partipolitiska passioner: Centern har hållit på regionval, Samlingspartiet och SDP har motsatt sig.

-Situationen i kommunerna har förändrats då de kontinuerligt fått fler uppgifter. Speciellt för de små kommunerna har tvånget att producera tjänsterna blivit för tungt.

Att ordna regionala val skulle vara befogat om man koncentrerar också andra uppgifter än social- och hälsovården och ger beskattningsrätt till de nya områdena.

Som bäst behandlar riksdagen en ändring av grundlagen så att distrikten i riksdagsvalet minskar från 12-18 valdistrikt till 9-12.

Paloheimo anser inte att den förändringen är nödvändig.

JORMA YLÖNEN

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *