Energibolaget Fortum köper Kommunförbundets aktier i Ekokem. Affären godkändes av Kommunförbundets fullmäktige möte idag fredag.  Värdet är över 100 miljoner euro. Förbundet grundar samtidigt  en ny stiftelse dit pengarna överförs.  – En mycket bra affär, kommenterar ledamöterna i fullmäktige för Kommuntorget.

Kommunförbundets fullmäktige var enhälligt i beslutet att sälja aktierna i Ekokem. Återvinningsbolaget Ekokem är ett av de ledande nordiska företagen inom cirkulär ekonomi.

Den allmännyttiga nya stiftelsen ska främja kommunernas livskraft, stärka deras självstyrelse och stödja demokratin.

SFP:s Anders Walls tycker att ägandet i Ekokem inte varit ändamålsenligt eftersom uppdraget inte hört till förbundets kärnverksamhet.

– Den enda funktionen har varit att ge avkastning. Stiftelsens portfölj blir nu bredare, säger Walls.

– Via stiftelsen kan Kommunförbundet förvalta kapitalet på ett mer ändamålsmässigt och förnuftigt sätt och få bättre avkastning, säger Sven Grankulla, Kristdemokraternas gruppordförande i Kommunförbundets fullmäktige.

Den nya stiftelsen blir välmående med ett starkt kapital. Till stiftelsen överförs också Kommunernas hus på  Andra linjen 14 i Helsingfors.

Fortum betalade 470 miljoner euro för 81 procent av aktierna i Ekokem. Kommunförbundets andel uppgick till 21,4 procent, vilket enligt Kommuntorgets källor ger Kommunförbundet cirka 120 miljoner.

För sin andel i Ekokem fick staten 198 miljoner euro. Statens andel var 34 procent. Staten å sin sida äger lite mer än hälften av Fortum. Försäkringsbolaget Ilmarinen som ägde 15 procent av aktierna fick 90 miljoner för sin portfölj. Helsingforsregionens miljötjänster HRM fick 60,8 miljoner.

På mötet bestämdes också att SFP och KD tillsvidare har närvaro- och yttranderätt på stiftelsens styrelsemöten.

–  Om SFP efter kommunalvalet får en plats i Kommunförbundets styrelse kommer SFP att också sitta i stiftelsens styrelse, säger Charlotte Granberg-Haakana (SFP).

Fullmäktige skrev också in en kläm om att investeringarna ska ske enligt etiska principer.

Lobbar och stödjer

Finlands kommunstiftelse kommer att stödja försöks- och utvecklingsverksamhet som utgår från kommunernas verksamhet.  Ambitionen är att utvecklingspotentialen i regionerna och kommunerna ska kunna användas av hela kommunsektorn och som en förnyelseresurs. Målet är också att få till stånd ett närmare och mångsidigare samarbete mellan kommunerna och högskolorna.

I stadgarna står bland annat att stiftelsen ska:

 • dela ut stipendier och bidrag
 • bedriva forsknings-, informations- och utbildningsverksamhet
 • påverka lagstiftningens utveckling
 • delta i samhälleligt beslutsfattande och debatter
 • bygga upp samarbetsnätverk
 • producera service åt kommunerna

– Genom stiftelsen kan de tillgångar som kommunerna äger via Kommunförbundet riktas uttryckligen till utveckling av kommunerna när omvärlden förändras, säger Kommunförbundets ekonomi- och förvaltningsdirektör Timo Leivo.

Fakta om stiftelsen:

 • Finlands kommunstiftelse är allmännyttig. I stiftelsens ägo övergår pengarna för försäljningen av Ekokem och fastigheten Kommunernas hus.
 • Stiftelsen kommer att ha nära samarbete med Finlands Kommunförbund. Enligt stiftelsens stadgar väljs stiftelsens styrelse bland ledamöterna och ersättarna i Kommunförbundets styrelse. Dessutom väljs personer med närvaro- och yttranderätt från de partier som är representerade i förbundets fullmäktige, men inte i stiftelsens styrelse.
 • Den första styrelseordföranden blir enligt fullmäktiges beslut förbundets styrelseordförande Sirpa Paatero. Kommunförbundets vd Jari Koskinen blir verkställande direktör för stiftelsen.

–   Ett historiskt beslut, kommenterar Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen aktieaffären (på finska) här.

Största ägarna i Ekokem:

 • Finska staten 34,1 procent
 • Kommunförbundet 21,4 procent
 • Pensionsbolaget Ilmarinen 15,4
 • Helsingforsregionens miljötjänster 10,5 procent
 • Resten är mindre ägare
 • Ekokems omsättning var i fjol knappa 260 miljoner euro och dess rörelsevinst 17 miljoner euro.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *